Rapport: individuals: death frequency by calendar months

         Beschrijving: individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 12 van 12   » Komma gescheiden CSV bestand

# name_of_month_of_death number_of_death_month Number Graph
1 January  39920  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
2 February  36849  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
3 March  38726  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
4 April  35120  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 May  33855  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
6 June  30103  ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
7 July  29831  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
8 August  29180  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
9 September  29381  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
10 October  10  32098  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
11 November  11  32973  =================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
12 December  12  36802  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================