Rapport: Personen met een "bijna" geboortedatum in Friesland

         Beschrijving: Friesland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917.


Treffers 1 t/m 100 van 2049   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 21» Volgende»

# ID Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Doopdatum Overlijdensdatum Overlijdensplaats Begraafdatum Levend Stamboom
1 187  I187  Postma  Derk Hendriks  ber. 1811  Bakkeveen, Opsterland, Friesland     15 mrt 1853  Lucaswolde, Marum, Groningen     savenije 
2 195  I195  Zwerwer  Tjibbele  ber. 1856  Burum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
3 4378  I4378  Slippens  Agnietje  1847  Nijland, Wymbritseradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
4 5113  I5113  Vries  Jacobus Jelles  ber. 1824  Nijega, Smallingerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
5 5114  I5114  Jong  Antje Sikkes  ber. 1826  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
6 5135  I5135  Fennema  Otte Folkerts  ber. 1819  Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland     13 feb 1861  Oudega, Smallingerland, Friesland     savenije 
7 5139  I5139  Fennema  Folkert Ottes  ber. 1850  Tietjerksteradeel, Friesland     11 mrt 1916  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
8 5140  I5140  Fennema  Sjoerd  1851  Oudega, Smallingerland, Friesland     16 feb 1855  Oudega, Smallingerland, Friesland     savenije 
9 5166  I5166  Haarsma  Paulus Melles  ber. jan 1873  Tietjerksteradeel, Friesland     26 apr 1874  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
10 5168  I5168  Haarsma  Jitske Melles  ber. jan 1880  Tietjerksteradeel, Friesland     13 mei 1881  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
11 5207  I5207  Fennema  Otte  1887  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     1929  Leeuwarden, Friesland     savenije 
12 5208  I5208  Fennema  Folkert  1888  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
13 5230  I5230  Fennema  Sipke  1906  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
14 5232  I5232  Fennema  Folkert  1914  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     21 feb 1915  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
15 5279  I5279  Fennema  Antje  1916  Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland     1963      savenije 
16   I5280                     
17 5284  I5284  Bijl  Sjoerdtje  ca. 1892  Tietjerk, Tietjerksteradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
18 5285  I5285  Fennema  Folkert  1914  Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland     1957  Leeuwarden, Friesland     savenije 
19 5352  I5352  Haarsma  Melle  ber. jun 1895  Tietjerksteradeel, Friesland     17 apr 1896  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
20 5357  I5357  Venema  Feye  ber. aug 1906  Tietjerksteradeel, Friesland     01 jul 1907  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
21 5358  I5358  Haarsma  Sjoerd  ber. 1906  Tietjerksteradeel, Friesland     19 nov 1910  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
22 5361  I5361  Jong  Wiepkje  ber. 1888  Tietjerksteradeel, Friesland     10 jun 1919  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
23 5366  I5366  Haarsma  Theodorus  ber. 1919  Tietjerksteradeel, Friesland     13 sep 1921  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
24 6858  I6858  Combé  Maria  ber. 1867  Leeuwarden, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
25 9567  I9567  Dijkstra  Ids Hedzers  ber. 1860  Westdongeradeel, Friesland     25 nov 1941  Groningen, Groningen     savenije 
26 9569  I9569  Dijkstra  Hedzer Idzes  ber. 1814  Ferwerderadeel, Friesland     31 dec 1902  Westdongeradeel, Friesland     savenije 
27 9572  I9572  Dijkstra  Reino  ber. 1871  Westdongeradeel, Friesland     04 mrt 1892  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
28 10080  I10080  Oosterbaan  Petronella Berendina  ber. 1847  Harlingen, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
29 10172  I10172  Maatje  Bernardus  ber. 1814  Sneek, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
30 10431  I10431  Veen  Trientje  1837  Ureterp, Opsterland, Friesland     15 jun 1915  Nuis, Marum, Groningen     savenije 
31 10515  I10515  Nicolai  Lijkele  ber. 1887  Burum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
32 11484  I11484  Postma  Riewert Meines  ber. 1846  Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
33 11965  I11965  Miedema  Trijntje Alberts  ber. 1813  Burum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
34 12308  I12308  Boekholt  Martha  ber. 1846  Burum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
35 12309  I12309  Schors  Durk  ber. 1836  Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland     05 mei 1866  Grootegast, Groningen     savenije 
36 12544  I12544  Bergman  Pieter Nolles  1830  Lemmer, Lemsterland, Friesland     23 feb 1910  Utrecht, Utrecht     savenije 
37 13013  I13013  Schut  Dirk Jans  1831  Leeuwarden, Friesland     20 jan 1926  Groningen, Groningen     savenije 
38 13372  I13372  Talsma  Janke Sijtzes  1825  Wolsum, Wymbritseradeel, Friesland     09 jan 1907  Leeuwarden, Friesland     savenije 
39 13503  I13503  Jelsema  Anna  ber. 1891  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
40 13885  I13885  Veen  Johanna  ber. 1879  Ureterp, Opsterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
41 14469  I14469  Zijlstra  Annee  1810  Leeuwarden, Friesland     15 mei 1893  Leeuwarden, Friesland     savenije 
42 14739  I14739  Brandsma  Jurjen  ber. 1876  Drachten, Smallingerland, Friesland     16 okt 1952  Groningen, Groningen     savenije 
43 15043  I15043  Bosma  Wieger Menses  1820  Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
44 15488  I15488  Lampe  Albert  1851  Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland     15 apr 1929  Norg, Drenthe     savenije 
45 16420  I16420  Bijlsma  Klaasje Jans  ber. 1854  Ooststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
46 16557  I16557  Laan  Teye  ber. 1908  Tietjerksteradeel, Friesland     16 sep 1912  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
47 16558  I16558  Laan  Romke  ber. 1915  Tietjerksteradeel, Friesland     29 okt 1919  Tietjerksteradeel, Friesland     savenije 
48 18743  I18743  Bok  Janke  1836  Burum, Kollumerland, Friesland     22 okt 1912  Wildervank, Groningen     savenije 
49 19798  I19798  Keuning  Johannes Pieters  ber. 1812  Ureterp, Opsterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
50 23390  I23390  Vonk  Jitske  1823  Dokkum, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
51 23734  I23734  Zandstra  Baukjen Martens  ber. 1816  Drachten, Smallingerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
52 26094  I26094  Gastma  Harm  ber. 1880  Wolvega, Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
53 26415  I26415  Lotstra  Hijlke  ber. 1869  Bolsward, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
54 26745  I26745  Hiemstra  Aaltje Sipkes  1881  Achtkarspelen, Friesland     1973      savenije 
55 28654  I28654  Vaz Dias  Mozes  1870  Sneek, Friesland     1883      savenije 
56 28970  I28970  Tammens  Tamme Jakobs  ber. 1824  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
57 31749  I31749  Krugten  Trijntje  ber. 1888  Leeuwarden, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
58 31750  I31750  Krugten  Frans  1860  Leeuwarden, Friesland     12 dec 1938  Groningen, Groningen     savenije 
59 31752  I31752  Bergsma  Johannes  ber. 1886  Welsrijp, Hennaarderadeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
60 31927  I31927  Fabriek  Dirk Pieters  ber. 1818  Weststellingwerf, Friesland     14 dec 1876  Oldemarkt, Overijssel     savenije 
61 33735  I33735  Wijnstra  Tjeerd  ca. 1843  Kollumerland, Friesland     26 dec 1923  Ruinen, Drenthe     savenije 
62 34165  I34165  Koenderink  Hendrikje Jantje  ca. 1884  Nijehaske, Haskerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
63 34356  I34356  Boonstra  Aldert Lyckeles  ca. 1854  Kollum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
64 34376  I34376  Klok  Trijntje Jans  ber. 1825  Appelscha, Ooststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
65 35433  I35433  Spieringa  Maaike  1871  Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
66 38526  I38526  Dijkstra  Harm  ber. 1882  Kollum, Kollumerland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
67 39045  I39045  Brandsma  Jurjen  ber. 1869  Drachten, Smallingerland, Friesland     05 nov 1875  Drachten, Smallingerland, Friesland     savenije 
68 40032  I40032  Houtman  Sipke Kornelis  ber. 1871  Dokkum, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
69 41267  I41267  Geldersma  Jacob  1814  Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland     28 feb 1858  Leeuwarden, Friesland     savenije 
70 42345  I42345  Heroma  Hendrikjen  ber. 1821  Wolvega, Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
71 42454  I42454  Sluijk  Jouke Jobz  ber. 1825  Terschelling, Friesland     01 feb 1901  Nieuwe Pekela, Groningen     savenije 
72 42688  I42688  Terpstra  Pieter Gerrits  ber. 1828  Deinum, Menaldumadeel, Friesland     06 mrt 1888  Menaldumadeel, Friesland     savenije 
73 44002  I44002  Vleugel  Johanna  ber. 1830  Leeuwarden, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
74 47659  I47659  Blommers  Franciskus Hendriks  ber. 1811  Veenwouden, Dantumadeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
75 47860  I47860  Vries  Martinus  ber. 1864  Sneek, Friesland     08 apr 1926  Hoogezand, Groningen     savenije 
76 49120  I49120  Monsma  Jan  1833  Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
77 49570  I49570  Poppema  Antje  ber. 1874  Kollumerland, Friesland     04 jun 1943  Dennenoord, Zuidlaren, Drenthe     savenije 
78 50421  I50421  Hogenberg  Egbert  ber. 1851  Ooststellingwerf, Friesland     27 jan 1928  Emmen, Drenthe     savenije 
79 50824  I50824  Panjer  Harmanus  ber. 1829  Harlingen, Friesland     11 mei 1905  Oude Pekela, Groningen     savenije 
80 51688  I51688  Hoogenberg  Hendrik Lefferts  ber. 1855  Ooststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
81 51690  I51690  Witvoet  Grietje Martens  ber. 1824  Fochteloo, Ooststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
82 51934  I51934  Augustijn  Huibrecht  1866  Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
83 51969  I51969  Bron  Zwaantje  ber. 1894  Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
84 52415  I52415  Popping  Jan Christiaans  ber. 1837  Ooststellingwerf, Friesland     31 aug 1860  Ooststellingwerf, Friesland     savenije 
85 52420  I52420  Popping  Jacobus Christiaans  ber. 1826  Ooststellingwerf, Friesland     31 dec 1910  Ooststellingwerf, Friesland     savenije 
86 52431  I52431  Prins  Egbertje Hendriks  1812  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
87 54035  I54035  Datema  Jantje Jans  ber. 1828  Winsum, Baarderadeel, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
88 54577  I54577  Dijk  Albertje  1855  Opeinde, Smallingerland, Friesland     03 jun 1928  Groningen, Groningen     savenije 
89 54951  I54951  Planting  Pieter  ca. 1843  Ureterp, Opsterland, Friesland     18 sep 1912  Hoogezand, Groningen     savenije 
90 55193  I55193  Weenings  Sipke  ber. 1875  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
91 56301  I56301  Stel  Tjeerd  ber. 1856  Achtkarspelen, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
92 56372  I56372  Karsies  Anna  ber. 1870  Opsterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
93 56404  I56404  Meindersma  Eelkje  1837  Leeuwarden, Friesland     23 jun 1883  Lochem, Gelderland     savenije 
94 56470  I56470  Wisman  Hendrikje Jans  ber. 1828  Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
95 57333  I57333  Witteveen  Dirk  1815  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
96 57425  I57425  Bouwman  Jantje  1851  Drogeham, Achtkarspelen, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
97 60206  I60206  Molenaar  Tjeerdtje Formers  1814  Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
98 60269  I60269  Rienks  Johannes  1850  Heerenveen, Schoterland, Friesland     Ja, datum echter onbekend      savenije 
99 60306  I60306  Haas  Geertje Jietzes  1822  Wanswerd, Ferwerderadeel, Friesland     04 mei 1897  Hallum, Ferwerderadeel, Friesland     savenije 
100 60308  I60308  Rienks  Anne Jehannes  1858  Hallum, Ferwerderadeel, Friesland     10 apr 1918  Hallum, Ferwerderadeel, Friesland     savenije 


1 2 3 4 5 ... 21» Volgende»