Er deed zich een fout voor in de TNG software. Dit kan het gevolg zijn van een setup issue, een incomplete upgrade of een bug in het programma. Als je de eigenaar bent van de site, mag je contact opnemen met TNG support voor hulp met dit probleem. Kopieer a.u.b. de query hieronder en plak hem in je bericht.

Query: SELECT p.personID, p.lnprefix, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, p.metaphone, p.gedcom, f.familyID, father.personID AS FatherNr, father.lnprefix, father.lastname AS Fatherlast_name, father.metaphone as fathermetaphone, mother.personID AS MotherNr, mother.metaphone AS mothermetaphone, mother.lastname AS Motherlast_name, p.changedby FROM tng_children AS ch LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID AND ch.gedcom = p.gedcom ) LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID AND ch.gedcom = f.gedcom ) LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband AND father.gedcom = f.gedcom ) LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife AND mother.gedcom = f.gedcom ) WHERE (dm(p.lastname) <> dm(father.lastname)) AND (dm(p.lastname) <> dm(mother.lastname)) AND YEAR( p.birthdatetr ) > "1811" ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr LIMIT 100

FUNCTION genealo1_schwerin.dm does not exist