Rapport: individuals: events: occupations without names (including frequency)

         Beschrijving: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep


Treffers 1 t/m 100 van 17000   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 170» Volgende»

# Occupation total
1
Drenth was fabrikant-directeur van de Pekelder Machinefabriek te Oude Pekela. Hij was eveneens kerkmeester van de St. Willibrorduskerk te Oude Pekela.
 
2
Drenth was fabrikant-directeur van de strokartonfabriek Albion te Oude Pekela. Hij is begraven aan de Acacialaan te Winschoten.
 
3 daghuurder  
4 -veehandelaar 
5 kaustersnijder 
6 veehandelaar 
7 boerenknecht, arbeider 
8 garagehouder 
9 Hoogleraar 
10 kleermaker 
11 kommies belastingen  
12 kommies Directeur Belastingen 
13 Landbouwer 
14 Schipper 
15 schippersknecht 
16 Timmerman 
17 "Domkapitular" van de Dom te Halberstadt 
18 "Hauptman a.D." 
19 "Refendar" in wollstein in Pommeren,  
20 "Stadhouder der leene" 
21 's Lands Schaliedekker repareerde in de periode aan 't Hof de Abdij te Middelburg. 
22 (con)rector Asser Gymnasium 
23 (gepensioneerd) militair 
24 (grof)smid 
25 (kerk) orgelbouwer 
26 (leerling) machinist 
27 (NH) predikant, Drents schrijver 
28 (spek) slager 
29 - advocaat te Roermond, van 1879 tot 1889
- griffier kantongerecht te Maastricht, van 6 november 1889 tot 10 februari 1891
- kantonrechter te Sittard, van 11 februari 1891 tot 15 februari 1926
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1897 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Sittard 
30 -advocaat  
31 -broodbakker 
32 -burgemeester 
33 -chirurgijn en vroedmeester  
34 -genees heel en verloskundige 
35 -herbergier 
36 -hoefsmid bij de dragonders 
37 -klerk bij de Rijnvaart
Schrijver 
38 -korenmolenaar  
39 -majoor der artillerie  
40 -onderwijzer 
41 -predikant hervormd 
42 -rietdekker 
43 -schoenmaker  
44 -Steenbakker 
45 -steenbakkersbaas  
46 -wijnkoper  
47 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriej, thans stomerij. 
48 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriek, thans stomerij. 
49 1/2 erfgenaam 
50 12-2-1740 kruier 
51 1518 -1521 ette voor het dingspil Oostermoer 
52 1533 - 1551 dijkgraaf 
53 1616 schatbeurder

1618 landdagcomparant

1625 - 1654 Schulte van Emmen, Odoorn, en Roswinkel 
54 1639 - 1604 diplomaat, onderhandelde namens de Staten-Generaal met Denemarken om de tolkosten door de Sont te verlagen 
55 1690- 1714 domeinpachter van het Houwinge erf 
56 1691 -1694 curator Universiteit van Groningen 
57 17 maal burgemeester van Amsterdam. 
58 1702 -1769 Schulte
1771 - 1782 ette voor dingspil Oostermoer 
59 1725-173 ette van Oostermoer 
60 1742-1760 Schepen 
61 1755 & 1756 burgemeester van Groningen 
62 1769 - 1810 schulte van Borger 
63 1808 -1811 burgemeester van Zuidhorn 
64 1809 - 1811 schulte van Borger en Gasselte
1811 - 1841 burgemeester van Gasselte 
65 1813 arbeider; 1816 en 1828 werkmen 
66 1816 Varenspersoon 
67 1816 werkster 
68 1817 majoor in Danzig 
69 1820 arbeidster 
70 1821 arbeidster 
71 1821 in het Oostenrijkse infanterieregiment Nr. 24 
72 1829 schippersknecht, Yerseke 
73 1835-1849 burgemeester van Odoorn
1845-1849 burgemeester van Gasselte 
74 1842 naaister 
75 1849 - 1853 burgemeester van Gasselte
1853 - 1893 burgemeester van Anloo 
76 1867 Winkelier. 
77 1869-1894 lid 2e kamer der Staten-Generaal
1894-1897 minister van Binnenlandse zaken
1904-1907 lid 1e kamer der Staten-Generaal 
78 1872 sjouwerman. 
79 1878 Varensgezel. 
80 1895-1926 administrerend kerkvoogd Nederlands Hervormde gemeente Anloo 
81 1908 - 1920 burgemeester van Gasselte 
82 1910 Havenbeambte Amsterdam. 
83 1913 Brievenbesteller. 
84 1914 Machine-houtbewerker. 
85 1920-1943 en 1945-1948 burgemeester van Tietjerkstradeel 
86 1922 -1963 lid 2e kamer der Staten-Generaal voor CHU en fractievoorzitter 
87 1924 -1936 burgemeester van Dwingeloo 
88 1966-1971 Gemeenteraad Amsterdam,
1978-1991 Eerste Kamer voor de VVD. 
89 1995 - 2003 lid provinciale Staten 
90 1e Koning der Belgen, 1831-1865. 
91 1e luit. artillerie 
92 1e luit. bij het korps mariniers 
93 1e luitenant 
94 1e luitenant 33 Reg. ligte inf 
95 1e luitenant huzaren 
96 1e luitenant Infanterie 
97 1e luitenant infanterie in Pruisische dienst 
98 1e luitenant Ned. Staatspolitie, Untersturmführer SS-Freiwilligen Legion Niederlande, gesneuveld bij Gusi Rusland. 
99 1e luitenant-vlieger 
100 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest 


1 2 3 4 5 ... 170» Volgende»