Rapport: individuals: events: occupations without names (including frequency)

         Beschrijving: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep


Treffers 1 t/m 100 van 16785   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 168» Volgende»

# Occupation total
1
Drenth was fabrikant-directeur van de Pekelder Machinefabriek te Oude Pekela. Hij was eveneens kerkmeester van de St. Willibrorduskerk te Oude Pekela.
 
2
Drenth was fabrikant-directeur van de strokartonfabriek Albion te Oude Pekela. Hij is begraven aan de Acacialaan te Winschoten.
 
3 daghuurder  
4 -veehandelaar 
5 kaustersnijder 
6 veehandelaar 
7 boerenknecht, arbeider 
8 Hoogleraar 
9 kleermaker 
10 kommies belastingen  
11 kommies Directeur Belastingen 
12 Landbouwer 
13 Schipper 
14 Timmerman 
15 "Domkapitular" van de Dom te Halberstadt 
16 "Hauptman a.D." 
17 "Refendar" in wollstein in Pommeren,  
18 "Stadhouder der leene" 
19 's Lands Schaliedekker repareerde in de periode aan 't Hof de Abdij te Middelburg. 
20 (con)rector Asser Gymnasium 
21 (gepensioneerd) militair 
22 (grof)smid 
23 (kerk) orgelbouwer 
24 (leerling) machinist 
25 (NH) predikant, Drents schrijver 
26 (spek) slager 
27 - advocaat te Roermond, van 1879 tot 1889
- griffier kantongerecht te Maastricht, van 6 november 1889 tot 10 februari 1891
- kantonrechter te Sittard, van 11 februari 1891 tot 15 februari 1926
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1897 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Sittard 
28 -advocaat  
29 -broodbakker 
30 -chirurgijn en vroedmeester  
31 -hoefsmid bij de dragonders 
32 -klerk bij de Rijnvaart
Schrijver 
33 -majoor der artillerie  
34 -predikant hervormd 
35 -rietdekker 
36 -schoenmaker  
37 -Steenbakker 
38 -steenbakkersbaas  
39 -wijnkoper  
40 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriej, thans stomerij. 
41 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriek, thans stomerij. 
42 1/2 erfgenaam 
43 12-2-1740 kruier 
44 1518 -1521 ette voor het dingspil Oostermoer 
45 1533 - 1551 dijkgraaf 
46 1616 schatbeurder

1618 landdagcomparant

1625 - 1654 Schulte van Emmen, Odoorn, en Roswinkel 
47 1639 - 1604 diplomaat, onderhandelde namens de Staten-Generaal met Denemarken om de tolkosten door de Sont te verlagen 
48 1690- 1714 domeinpachter van het Houwinge erf 
49 1691 -1694 curator Universiteit van Groningen 
50 17 maal burgemeester van Amsterdam. 
51 1702 -1769 Schulte
1771 - 1782 ette voor dingspil Oostermoer 
52 1725-173 ette van Oostermoer 
53 1742-1760 Schepen 
54 1755 & 1756 burgemeester van Groningen 
55 1769 - 1810 schulte van Borger 
56 1808 -1811 burgemeester van Zuidhorn 
57 1809 - 1811 schulte van Borger en Gasselte
1811 - 1841 burgemeester van Gasselte 
58 1813 arbeider; 1816 en 1828 werkmen 
59 1816 Varenspersoon 
60 1816 werkster 
61 1817 majoor in Danzig 
62 1820 arbeidster 
63 1821 arbeidster 
64 1821 in het Oostenrijkse infanterieregiment Nr. 24 
65 1829 schippersknecht, Yerseke 
66 1835-1849 burgemeester van Odoorn
1845-1849 burgemeester van Gasselte 
67 1842 naaister 
68 1849 - 1853 burgemeester van Gasselte
1853 - 1893 burgemeester van Anloo 
69 1867 Winkelier. 
70 1869-1894 lid 2e kamer der Staten-Generaal
1894-1897 minister van Binnenlandse zaken
1904-1907 lid 1e kamer der Staten-Generaal 
71 1872 sjouwerman. 
72 1878 Varensgezel. 
73 1895-1926 administrerend kerkvoogd Nederlands Hervormde gemeente Anloo 
74 1908 - 1920 burgemeester van Gasselte 
75 1910 Havenbeambte Amsterdam. 
76 1913 Brievenbesteller. 
77 1914 Machine-houtbewerker. 
78 1920-1943 en 1945-1948 burgemeester van Tietjerkstradeel 
79 1922 -1963 lid 2e kamer der Staten-Generaal voor CHU en fractievoorzitter 
80 1924 -1936 burgemeester van Dwingeloo 
81 1966-1971 Gemeenteraad Amsterdam,
1978-1991 Eerste Kamer voor de VVD. 
82 1995 - 2003 lid provinciale Staten 
83 1e Koning der Belgen, 1831-1865. 
84 1e luit. artillerie 
85 1e luit. bij het korps mariniers 
86 1e luitenant 
87 1e luitenant 33 Reg. ligte inf 
88 1e luitenant huzaren 
89 1e luitenant Infanterie 
90 1e luitenant infanterie in Pruisische dienst 
91 1e luitenant Ned. Staatspolitie, Untersturmführer SS-Freiwilligen Legion Niederlande, gesneuveld bij Gusi Rusland. 
92 1e luitenant-vlieger 
93 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest 
94 1er commis au commissariat 
95 1st Lieutenant 33 Light Infantry Regiment of Napoleon 
96 1ste Luitenant Grenadiers. Gesneuveld te Jdombang 
97 1ste stuurman grote vaart. 
98 20 maart 1731 was hij luitenant 
99 2010 gemeenteraadslid 
100 22 sep. 1728 Landrat van Reineberg in het vorstendom Minden 


1 2 3 4 5 ... 168» Volgende»