R.K. Begraafplaats Hoofdstraat Mierlo-Hout, Mierlo-Hout, Helmond, Noord-Brabant, Nederland


Aantekeningen:
Mierlo-Hout was een dorp in de voormalige Nederlandse gemeente Mierlo. Vanwege uitbreiding van Helmond is het in 1968, via een grenscorrectie, een stadsdeel van Helmond geworden onder de naam Helmond-'t Hout. Sinds 2006 is de naam Mierlo-Hout als stadsdeel weer terug, nadat de inwoners hiervoor ludieke acties op touw hadden gezet.

In het noorden grenst Mierlo-Hout aan het tevens tot Helmond behorende dorp Stiphout dat ook pas sinds 1968 deel uitmaakt van de gemeente Helmond. Ten oosten van Mierlo-Hout markeert het riviertje de Goorloop de grens tussen Mierlo-Hout en Helmond-West. In het zuiden grenst Mierlo-Hout aan de vroegere moedergemeente Mierlo (sinds 2004 Geldrop-Mierlo), en ten westen van Mierlo-Hout is de nieuwe Vinex-wijk Brandevoort gelegen. Mierlo-Hout heeft 11.103 inwoners (per 1 januari 2006) en valt te typeren als een echt stadsdeel. Het is namelijk goeddeels aan Helmond vastgebouwd. Hoewel Mierlo-Hout al 38 jaar bij Helmond hoort, hebben de vele verenigingen ervoor gezorgd dat de dorpse cultuur goed bewaard is gebleven. Tijdens Carnaval heeft Mierlo-Hout een eigen optocht en zelfs vier eigen, actieve carnavalsverenigingen, C.V. de Houtse Kluppels (sinds 1962), C.V. 't Barrierke (sinds 1988), C.V. de Kim (sinds 2003) en C.V. D'n Brabander (sinds 2013).

Ten westen van Mierlo-Hout ligt de wijk Brandevoort.
Molen

Mierlo-Hout bezat een standerdmolen die in 1889 werd gebouwd en in 1939 werd afgebroken. Het was een korenmolen. Deze stond langs de huidige Hoofdstraat.
Kerk

In Mierlo-Hout is de Sint-Luciakerk gelegen, die tot het Bisdom 's-Hertogenbosch behoort. De kerk is een belangrijk monument in het vernieuwde centrum van Mierlo-Hout. De aanbesteding tot de bouw van de kerk vond plaats op 9 mei 1895. De opdracht voor de bouw werd gegund aan de laagste inschrijver G. Mestrum uit Venlo voor ongeveer 30.000,- gulden. In oktober 1895 werd begonnen met het leggen van de fundamenten en met de eigenlijke bouw werd gestart in april 1896.

De architect was de in die tijd bekende kerkenbouwer Caspar Franssen uit Roermond, die voor de bouw van de kerk in Brussel in 1897 een gouden medaille 'voor de mooiste dorpskerk' kreeg . De kerk werd op 1 mei 1897 opgeleverd en op 16 mei van datzelfde jaar ingezegend door bouwpastoor Nicolaas Franciscus Elsen. Vanaf 2005 staat er gedurende vijf jaar een groot aantal activiteiten gepland om de thans nodige opknapkosten te financieren.

Beroemde inwoners

Willem van Enckevoirt is in 1464 geboren te Mierlo-Hout als zoon van een landbouwer. Hij studeerde te Rome, waarna hij een kerkelijke carrière begon. In 1522 werd hij door paus Adrianus VI benoemd tot bisschop van Tortosa. Later werd hij kardinaal. Hij was een vertrouweling van keizer Karel V. Hij bedacht zijn geboorteplaats met een hofje voor 12 oude vrouwen, dat de bijnaam 'Apostelhuis' kreeg, naar de 12 apostelen. De huidige 'Apostelhoeve' herinnert daaraan.


Foto's van begraafplaats

   Klikplaatje   Beschrijving 
1
Adrianus Franciscus Swinkels en Petronella Sleegers \F265104
Adrianus Franciscus Swinkels en Petronella Sleegers \F265104
Grafzerk
Bron Online Begraafplaatsen.nl 
2
Egidius Josephus Swinkels en Aldegonda Johanna Maria van Puijenbroek \F264363
Egidius Josephus Swinkels en Aldegonda Johanna Maria van Puijenbroek \F264363
Grafzerk
Bron Online Begraafplaatsen.nl