Plaatsen overzicht: Friesland


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: Friesland, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Achtkarspelen, Friesland (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Ameland, Friesland (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Baarderadeel, Friesland (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Barradeel, Friesland (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Bolsward, Friesland (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Dantumadeel, Friesland (17) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Dokkum, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Doniawerstal, Friesland (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Ferwerderadeel, Friesland (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Franeker, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Franekeradeel, Friesland (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Gaasterland, Friesland (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Harlingen, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Haskerland, Friesland (11) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Friesland (1)
16. Hemelumer Oldeferd, Friesland (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   17. Hennaarderadeel, Friesland (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Het Bildt, Friesland (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Hindeloopen, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Idaarderadeel, Friesland (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. IJlst, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Kollumerland, Friesland (15) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Leeuwarden, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Leeuwarderadeel, Friesland (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Lemsterland, Friesland (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Littenseradeel, Friesland (3)
27. Menaldumadeel, Friesland (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Oostdongeradeel, Friesland (17) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Ooststellingwerf, Friesland (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Opsterland, Friesland (20) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Rauwerderhem, Friesland (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Scharsterland, Friesland (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   33. Schiermonnikoog, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Schoterland, Friesland (25) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Sloten, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Smallingerland, Friesland (17) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Sneek, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Stavoren, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Terschelling, Friesland (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Tietjerksteradeel, Friesland (20) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Utingeradeel, Friesland (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Vlieland, Friesland (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Westdongeradeel, Friesland (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Weststellingwerf, Friesland (28) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Wonseradeel, Friesland (27) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Workum, Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Wymbritseradeel, Friesland (30) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Ængwirden, Friesland (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats