Stamreeks (HAACK) VAN DER GOES                                                              Laatst bijgewerkt: 14-09-2004

 

Mijn overgrootmoeder heb ik nooit gekend. Ze heette Anna Ernestina Sophia van der Goes. Oma Hunt noemde mammie haar. Dat was omdat ze was gehuwd met John Parnell Hunt.

1      Heer Arent van der Goes *1110, Ridder bijgenaamd met den Buke

      Leefde omstreeks 1140 en voerde een schild van 3 zilveren bokkenkoppen op een veld van keel

2      Heer Arent van der Goes, Ridder +1183

3      Heer Willem van der Goes

      Voerde een schild van 3 zilveren bokkenkoppen met gouden hoornen op een veld van sabel

4      Heer Arent van der Goes, Heer in s Heer Aertskerken Heynkensant

5      Heer Gilbert van de Goes, Ridder anno 1293

      x Vrouwe Geberge van VAN BRUGDAM

6      Heer Jan van der Goes +1341

      x Jonkvrouwe VAN WELDAM

7      Heer Willem van der Goes, Ridder

      x dochter van de heer VAN NIJENRODE

8      Heer Willem van der Goes +1399

      Schildknaap, Begraven te Utrecht in het klooster van Oudijk                           

      x Liesbet VAN DER HAER

      Dochter van de Heer van der Haer, broer van de heer van Woerden

9      Heer Hendrik van der Goes +1460 Schildknaap, bij overlijden ridder

      x Margriet VAN ROSSUM

10Pieter van der Goes 1458 eigenaar van 2 huizen te s Gravenhage,

      1467 Schepen te s Gravenhage, 1486 procuratiehouder van de Heren van Sint Antonis

      x NN de Jode Heer Aertsdr

Gaat verder met volglijst nr. 2

 

Bron: http://home.wanadoo.nl/audeman/vanderGoes.htm#bronnen

        Daarin vermelde bronnen:

-          Het geslacht van der Goes, Limburgse Post BV Beegden 1995 (200 exemplaren, aanwezig bij CBG)

-          Nederlands Adelboek 40, 1954

-          Iconografisch bureau, Den Haag

 

1      Witte van der Goes *1450, 1490 te Leuven met de titel Magister aangeduid

      2      Mr. Aert van der Goes *1475 Delft +01-11-1545 (70jr)

           |     1490 1492 Student te Leuven en Keulen, advocaat en pensionaris Delft, landsadvocaat van Holland

           x1 Barbara VAN HERWIJNEN

           x2 Margaretha VAN BINCHEM *1476 +25-12-1545 (69jr)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

     Mr. Aert v. d. Goes

Margaretha van Binchem

           3      Mr. Adriaen van der Goes *1495 s Gravenhage +05-05-1560 s Gravenhage (65jr)

                 |     1518 student te Leuven, Landsadvocaat van Holland

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

  Mr. Adriaan v.d. Goes

   Anna van Spangen

                 x Anna Laurensdr (VAN) SPANGEN 29-10-1530 s Gravenhage

                 |     *1600 +14-04-1548 s Gravenhage (48jr)

                 |     V:  Laurens Pieterszn van Spangen

                 |     M:  Maria Christiaensdr GOUDT

                 4      Andries van der Goes *1537 +27-01-1591 Delft (54jr)

                       |     Raad des Koning als rentmeester-generaal van Zuid-Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andries van der Goes

                       x Maria KEYNOOGE 05-07-1563 Antwerpen, *Mechelen

                       |     V:  Mr. Mattheus Keynooge

                       |     M:  Johanna Jansdr CARPENTIER

                       5      Adriaan van der Goes *15-03-1581 Delft +25-08-1663 Delft (82jr)

                            |     Heer van Naters en Pancrasgors

                            |     o.a: Burgemeester Delft, raad- en rentmeester generaal van de domeinen van het land van Voorne,

                            |     Bewindhebber VOC (1626-1662)

                            |

                            |

                            |

                            |

                            |

                            |

                            |

   Adriaan v. d. Goes

  Adriaan v. d. Goes

    Catharina v. d. Burch

                            x Catharina VAN DER BURCH 23-04-1617 Delft, *27-03-1595 Delft +22-01-1671 Delft (75jr)

                            |     V:  Franck Reyersz van der Burch Burgemeester Delft

                            |     M:  Agatha Willemsdr VAN DER HOEF

                            6      zie volgende reeks

 

6Mr. Andries van der Goes *07-05-1620 Delft +04-12-1669 Delft (50jr)

      |     Heer van Naters en Pancrasgors

      |     o.a: Stadsprocureur van Brielle, burgemeester van Delft, gedeputeerde in de Staten van Holland en West-

      |     Friesland, Bewindhebber VOC (1663-1669)

      |

      |

      |

      |

      |

      |

      |

      |

  Mr. Andries v. d. Goes

    Machteld Doubleth

      x1 Machteld DOUBLETH 20-11-1647 s Gravenhage, *06-08-1631 s Gravenhage +23-10-1652 Delft (21jr)

      |     V:  Philips Doublet, heer van Groeneveld en Moerkerken

      |     M:  Catharina VAN OVERRIJN EN SCHOTERBOSCH

      7      Mr. Adriaan van der Goes *20-09-1649 Delft +25-03-1721 Delft (72jr)

           |     Heer van Naters en Pancrasgors

           |     o.a: Burgemeester van Delft, gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland, gedeputeerde

           |     ter Staten-Generaal, bewindhebber VOC (1704-1721)

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

           |

Mr. Adriaan v. d. Goes

Maria Dulcia Spiering

           x Maria Dulcia SPIERING 18-02-1679 Delft

           |     *08-02-1661 Amsterdam +23-08-1707 Delft (46jr)

           |     V:  Willem Spiering

           |     M:  Cornelia VAN BORSELEN

           8      Mr. Franc Van der Goes *18-06-1687 Delft +12-02-1767 s Gravenhage

           |     o.a: Landdrost van Delfland, stadhouder van de lenen van Brabant en de landen van Overmaze

           |     x Alida Cornelia van Strijen 23-03-1721 s Gravenhage

           |     *11-06-1700 s Gravenhage +17-01-1778 s Gravenhage

           8      Mr. Cornelis van der Goes *17-09-1688 Delft +08-05-1764 Delft

           |     o.a: Schepen, Schout en burgemeester van Delft, ontvanger gemenelandsmiddelen over Delft en Delfland

           |     x Christina Vockesaert 21-10-1721 Delft, *23-02-1693 Delft +03-10-1744 Delft

            8      Mr. Willem Adriaan van der Goes *18-03-1696 Delft +17-08-1751 Leiden (55jr)

                 |     Ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

                 |

Mr. Willem Adriaan v.d. Goes

Maria Allegonds Meerman

                 x1 Maria Allegonda MEERMAN 12-06-1718 Leiden

                 |     *30-01-1689 Leiden +17-11-1744 Leiden (56jr)

                 |     V:  Mr. Gerard Meerman

                 |     M:  Catharina Wijnina VAN RHIJN

                 9      Mr. Adriaan van der Goes *23-08-1719 Leiden +28-05-1759 Leiden (40jr)

                 |     |     Ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland

                 |     |     Kapitein schutterij, raadslid, commissaris bank van lening, schepen, weesmeester te Leiden

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

                 |     |

             Mr. Adriaan v. d. Goes

                 |     x Magdalena Hester VAN EYS 08-09-1739 Leiden

                 |     |     *05-03-1717 Leiden +18-07-1759 Leiden (42jr)

                 |     |     V:  Daniel van Eys

                 |     |     M:  Sara DOZY

                 |     10Mr. Willem Jan van der Goes *21-07-1741 Leiden +30-04-1792 Leiden (51jr)

                 |     |     |     Secretaris weeskamer Leiden

                 |     |     x1 Sara KNIBBE 02-06-1771 Leiden

                 |     |     |     *06-02-1746 Leiden +11-04-1775 Leiden (29 jr)

                 |     |     |     V:  David Johan Knibbe

                 |     |     |     M:  Maria MUSQUETIER

                 |     |     11Wilhelm Johan van der Goes *20-09-1773 Leiden +21-02-1855 Voorst (81jr) Ontvanger

                 |     |     |     x Clasina Magdalena HAACK 14-10-1798 Amsterdam

                 |     |     |     |     *06-02-1772 Noordgouwe  +11-10-1842 Amsterdam (70jr)

                 |     |     |     |     Was niet van adel, waardoor haar kinderen dat ook niet meer waren en zij zich voortaan                   |     |     |     |     Haack van der Goes moesten noemen. Als straf werd hij door zijn vader naar Indi

                 |     |     |     |     verbannen.

                 |     |     |     |     V:  Ds. Petrus Haack *....-....-....... +....-....-.......

                 |     |     |     |     M:  Johanna Bal *....-....-........ +....-....-.......

                 |     |     |     12Petrus Haack van der Goes *21-10-1799 Amsterdam +22-07-1849 Semarang, NI (50jr)

                 |     |     |           |     Controleur en ontvanger der in- en uitgaande rechten

                 |     |     |           |     Had 9 kinderen, waarvan 3 zoons weer in de adelstand werden verheven

                 |     |     |           x Jacoba Elisabeth HORNOFF 16-12-1832 Soerakarta, NI (7 kinderen)

                 |     |     |           |     *14-041817 Amsterdam +22-06-1852 Semarang, NI (35jr)

                 |     |     |           |     V:  Johan Gerard Hornoff uit Breslau, DLD

                 |     |     |           |     M:  Regina Wilhelmina DU CHATIN

                 |     |     |           13Ernestina Jacoba Carolina H vd G *21-03-1834 Semarang, NI +02-04-1890 Batavia, NI

                 |     |     |           |     x Johan Willem Constantijn Kern 10-02-1857 Semarang, NI

                 |     |     |           |                *1837 Officier Regiment Solo 2de peloton

                 |     |     |           13Philippine Johanna Petronella H vd G *21-03-1834 Semarang, NI

                 |     |     |           |     +31-10-1921 Djokjakarta, NI

                 |     |     |           |           x1 Hendrik Hermanus Lieftink 30-08-1850 Semarang, NI #13-02-1871 Djokjakarta, NI

                 |     |     |           |     x2 Willem Pieter van Oort 15-12-1871, Pati, NI

                 |     |     |           13Jhr. Petrus Willem (Haack) van der Goes *10-05-1835 Semarang, NI

                 |     |     |           |     |     +02-03-1918 Oegstgeest (83jr)

                 |     |     |           |     |     Architect 1e kl. waterstaat in Ned.-Indi.

                 |     |     |           |     |     Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de adelstand verheven en mocht

                 |     |     |           |     |     zich weer van der Goes noemen.

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     |

                 |     |     |           |     x1 Anna Wilhelmina Johanna HORROCKS 15-03-1856 Semarang, NI

                 |     |     |           |     |     *30-11-1836 Gagatan, Soerakarta, NI +03-03-1882 Semarang, NI (45 jr)

                 |     |     |           |     |           V:  Ramsay Horrocks

                 |     |     |           |     |           M:  Entak

                 |     |     |           |     142 dochters, overleden voor 1884

                 |     |     |           |     14Jvr. Anna Ernestina Sophia (Haack) van der Goes *25-01-1857 Semarang, NI

                 |     |     |           |     |     |     +13-11-1925 Semarang, NI (69jr)

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     |

                 |     |     |           |     |     x John Parnell HUNT 05-01-1874 Semarang, NI Alg. Ontvanger s Lands Kas

                 |     |     |           |     |           *27-08-1854 Semarang, NI +29-06-1894 Den Haag (40jr)

                 |     |     |           |     |           Zie stamreeks HUNT

                 |     |     |           |     # 11-05-1864 Semarang, NI

                 |     |     |           |     x2 Maria Louise Milar 07-05-1866 Poerwakarta, NI

                 |     |     |           |     |     *30-06-1844 Makassar, NI +08-12-1922 Leiden

                 |     |     |           |     148 kinderen

                 |     |     |           13Karel Hendrik Adriaan H v d G *15-03-1837 Semarang, NI +01-02-1915 Soekaboemi, NI

                 |     |     |           |           Kapitein Infanterie KNIL, Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de

                 |     |     |           |           adelstand verheven, maar deze is vervallen wegens niet lichten.

                 |     |     |           13Jhr. Willem Jan v d G *10-09-1839 Semarang, NI +21-03-1908 Scheveningen

                 |     |     |           |     |     Officier in het leger. Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de

                 |     |     |           |     |     adelstand verheven en mocht zich weer van der Goes noemen.

                 |     |     |           |     x Henriette Cornelia Ungerer 11-04-1868 Padang, NI

                 |     |     |           |     14Phillippine Henriette Cornelia v d G *03-04-1869 Padang, NI Jong overleden

                 |     |     |           13Clasina Magdalena Maria H v d G *02-07-1842 Semarang, NI +22-10-1874 Pati, NI

                 |     |     |           |     x Hendrik Hermanus Lieftink 21-10-1872 Kedal, NI

                 |     |     |           13Jacoba Magdalena Charlotte H v d G *22-07-1845 Semarang, NI

                 |     |     |                +11-02-1927 Temanggoeng, NI

                 |     |     |                      x J. M. Ch. Klor

                 |     |     x2 Jacomina Elisabeth van Immerseel 02-11-1776 Leiden

                 |     |           *12-12-1748 Leiden +29-12-1784 Leiden

                 |     10Jhr. Mr. Daniel Adriaan Meerman van der Goes *05-02-1748 Leiden +07-12-1805 Utrecht

                 |                2de advocaat van de VOC, pensionaris van Amsterdam, lid Wetgevend Lichaam van Holland

                 |                x Jacoba Petronella van Reenen 30-06-1776 s Gravenhage

                 |                      *01-06-1749 s Gravenhage +01-07-1815 Utrecht

                 x2 Johanna van Almonde 18-03-1749 Brielle

                       *03-12-1713 Breda +29-09-1784 Leiden

 

Legenda:

*      Doop (vr 1812), geboorte (vanaf 1812)

x      Trouwen (vr 1812), huwelijk (vanaf 1812)

(x)   Ondertrouw

#      Gescheiden

+     Begraven (vr 1812), overlijden (vanaf 1812)

 

Bronnen:

Bron: Burgerlijke Stand Ned. Indi (1822-1923)

Bron: Nederlands Adelsboek 1993, letter G, pag. 262  t/m 302

 

N.B: de leeftijden zijn afgerond