HUWELIJKS-CONTRACT no.5 28 maart 1731 Nw.Pekela

Betreft het huwelijk van ROELOF SJOURTS en PETRONELLA GRIMMINGA. Volgens het contract is het huwelijk gesloten op 28 maart 1731, en volgens het kerkboek was de eerste proclamatie 16 juni 1731 "ROELOF SIOURDTS uit N.Pek. en PIETERNELLA GRIMMINGA uit O.Pek." De vader van PETRONELLA GRIMMINGA was advocaat Familie: vader en moeder bruidegom : SJOURT ROELOFS en CORNELLISSIJN JANS HAGEN vader en moeder Bruid : Heer GRIMMINGA en JOHANNA J.C. MEES Getuigen : JAN HINDRIKS en GEERT JANS ROUTEN. Het Echtschap en Huwelijk tussen den eersamen ROELEF SJOURTS Soon van SJOURT ROELEFS CORNELISSIJN JANS HAGEN en de Deugtsame jonge Dogter PIETERNELLA GRIMMINGA dogter van den Heer GRIMMINGA der beider Regten Doctor en practijseerend Advocaad voor het hoog Edelige Gerichte van Westerwolda en Juffrouw JOHANNA CATZ. MEES is met mande vrinden raad beraamt gededigt en beslooten op volgende voorwaarden. Eerstelijk zijn Bruidegom en Bruit met desselfs aanweesene vrinden wel te vreeden met soodane goederen als de jonge luijden an elkanderen komen te brengen welke aan gebragte goederen als meede staande Huwelijk geerfde zullen blijven buiten gemeenschap dog winst en verlies staande egte voor vallende zal zijn, gemeen, kind of kinderen uit deesen egte worden verwekt zullen tot haare Vaders en Moeders onderlinge en alle nalaatenschap zonder onderscheit van sexte, erven na en gelijke sibbe weesen en in allen gevallen van erf en versterf het regt van representatie genieten, om soo veel daar uit te presseren als erf haare ouderen in leeven waaren. De bruidegom voor de Bruit komende te overlijden zonder kind of kinderen na te laten het zij er de selve zijn geweest of niet of nalatende zonder verdere dischedenten komende te overlijden zoo sal de Bruit uit des Bruidegoms goed hebben en behouden een kints part of deel. De Bruit voor de bruidegom in gelijken gevallen als boven gemelt komende te overlijden zoo zal de Bruidegom hebben die overledene lijfstoebehooren euwig en erflijk. Dedigsluiden hijr aan en over zijn geweest SJOURT ROELEFS en CORNLISSIJN JANS HAGEN als des Bruidegoms vader en moeder. De Heer Doctor GRIMMINGA en Juffrouw J.C. MEES als des Bruits vader en moeder tot meerder vestenisse deeses zijn hijr toe specialijk tot getuigen geroepen JAN HINDRIKS en GEERT JANS ROUTEN in dato 28 junij 1731.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


10-10-2009