Contract nr 127 dd 19 december 1743 Nw Pekela, inzake een schuld

JAN SJOURTS heeft bij zijn broer POORTMAN SJOURTS een schuld van 750 Car.gulden. Persoonlik gecompareert de E. JAN SJOURTS en GRIETJE PIETERS Ehel. Alhier woonagtig, welke volgen vertekende obligatie opgerigt in dato den 21 december 1742 (welke door dezen gemotificeert wort) verklaarden schuldig te zijn en op rente in gestelden gelde ontfangen te hebben van de E. POORTMAN SJOURTS en HILTJE TEKES Ehel. Hier mede woonagtig de Soa van 750 dico zeven hondert en vijftig Car. gld. Aan 5 p.rento `s jaarlix te verrenten, sullende te eerste jaar rente moeten opgebragt worden op de 21 december 1743 en na voorafgaande opsegging een vierendeel jaars voor de verschijndag wedersijds losbaar sijn, voor capitaalen rente elk in solida verhijpothiserende alle hunne tegenwoordige en toekomende goederen gene exemt met submissie an alle hoge en lage gerigten en denselve parate reale executie en renunciatie alle strijdige regts exceptien, bijzonder ook van de vrouwelijke Benef. Sen.Cons. Vellij; en Auth.si en Milier van wier in houden wel bekende geinformeert te sijn. Dus opgerigt en vertekent van comparanten en getuige welke ware de E. JAN HINDRIKS en ALBERT DERX. Niewe pekela den 19 december 1743.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)

24-02-2010