Verkoop land


731- 7107 -Meeden -20 augustus 1644 - Dezelfde erfgenamen samen met Tiaerdt Luirdts en Reenje ( ehel. ). verkopen aan Harmen Geerts en Jantien (ehel.) een kampke land op de Meeden, ten noorden Tiaerdts Luirdts, ten oosten Berent Cuper, ten zuiden de Olde Leghe Wech, ten westen Jan Jans Gaerlander. Prijs: 234 daler.. hc Meeden V kk 26-2-1636 Tiaerdt Luirdts en Assele Eisens. hc Zuidbroek 7 maart 1628


26-10-2009