Nalatenschap Ulphert


R.A. Beerta 27-02-1679 Fol.160.
Grietie Ulpherts, geassisteerd door haar zusters zoon, Tiddo Minnolts, als volle moij over Ulphert, zoon van Doedo Luirts bij Jantien (gew.ehel.), en Jantien Tiaerts voor haar moeder Anna Ulphers, samen erfgenamen van Doedo Luirts' kind, voorgenoemd. Ze verklaren verhandelt te hebben aan Jan Dercks en Lamme Doedes (ehel.) en aan Tiddo Tiddes en Aefke Doedes de nalatenschap zoals Ulphert Doedes voorgenoemd volgens verzegelde afhandeling tussen Dodo Luirts en de voormonden over meergemelde pupil dd. 22 april 1648 te Meeden opgemaakt en wel voor een bedrag van 10662 car.gld. Hiervan heeft Grietie Ulpherts nu de helft ontvangen de andere helft krijgt Jantien Tiaerts. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.


26-10-2009