Exposities en Collecties

J.H. Leopold: Chronologie

1865 Jan Hendrik Leopold geboren te 's -Hertogenbosch (11 mei) als oudste zoon van HBS-leraar en auteur van reisbeschrijvingen Martinus Leopold (1830-1905) en Anna Elisabeth Plaat (1841-1915); verhuizing naar Goes
1870 Verhuizing naar Arnhem, waar zijn vader directeur van de kweekschool voor meisjes wordt
1883 Verhuizing naar Leiden; letteren student aan de Universiteit van Leiden
1886 Kandidaatsexamen klassieke letteren
1889 Doctoraalexamen klassieke letteren; Thieme's Boek- en Muziekhandel (Zutphen) publiceert eerste liedjes met muziek voor zang en klavier (Twee amoureuse liedekens); tijdelijk leraar Grieks, Latijn en oude geschiedenis stedelijk Gymnasium (Deventer)
1890 Reis van twee maanden naar Italie als gouverneur van leerling
1891 Tijdelijk leraar oude talen Erasmiaans Gymnasium (Rotterdam)
1892 Benoeming tot leraar oude talen Erasmiaans Gymnasium (Rotterdam); promotie doctor in de letteren (proefschrift: Studia Peerlkampiana); verhuizing naar Rotterdam; verloving met Fimi Rijkens (geen huwelijk; Fimi trouwt in 1896 met zijn vier jaar jongere broer Joes [Johannes])
1893 Betrokken bij oprichting Rotterdamsche Kunstkring, waarvan later dat jaar secretaris; debuut met gedichten in tijdschrift De nieuwe gids ('Zes Christus-verzen')
1900 Publiceert 'Nabetrachtingen van een concertganger' in de Nieuwe Rotterdamsche courant
1902 Publiceert over Spinoza; lid Nederlandsche Alpen-Vereeniging
1905 Lid Vereeniging van Letterkunde
1907 Bestuurslid Het Spinozahuis
1908 Publiceert editie van Marcus Antonius
1911 Verkiezing tot lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
1912 Eerste (bibliofiele) uitgave van gedichten in boekvorm (Verzen) onder redactie van P.C. Boutens
1913 Voorgedragen (niet benoemd) voor professoraat Leiden
1914 Eerste (gewone) uitgave van gedichten (Verzen), gedrukt in 1913; gepasseerd als conrector van het Erasmiaansch Gumnasium
1915 Publicatie van laatste wetenschappelijk artikel
1916 Zilverdistel publiceert separate uitgave van het gedicht Cheops; vertaalt en bewerkt Vasantasena voor het toneel (eerste opvoering in oktober)
1917 Gepasseerd voor het professoraat Grieks in Groningen
1918 Geeft cursus over Griekse tragedie aan de Rotterdamsche Volksuniversiteit
1924 Kunera Pers publiceert Oostersch; eervol ontslag van het Erasmiaans Gymnasium om gezondheidsredenen
1925 Speciaal nummer van De witte mier over Leopold bij diens 60ste verjaardag; Leopold overleden aan borstvliesontsteking (21 juni) en gecremeerd in het Crematorium Velsen