Huwelijkscontract Jan Bartels & Geeske Lubbers


Vkk (Meeden) 9 januari 1722, huwelijkscontract.
Bruidegom: Jan Bartels**[gedoopt te Meeden op 31 december 1693, overleden aldaar op 23 april 1782, zoon van Bartelt Hindrix Korthuis en Frouke Doedens, x (1) Geeske Lubbers, weduwe van Jurjen Jurjens x (2) Anneke Hindriks], zoon van Bartelt Hindriks Korthuis en Frouke Doens [geboren te Meeden ca. 1659, dochter van Doe Harmens en Lijsebeth N.]. Bruid: Geeske Lubbers, wed. van Jurjen Jurjens, op de Meeden. Getuigen aan bruidegomszijde: Bartelt Hindriks Korthuis,vader, Simen Bartels, broeder. Getuigen aan bruidszijde: Albert Ottens en Lumke Lubbers,swager en suster, Jurjen Jans, bruids, neve. Getuigen: Jannes Egberts en Samuel Blanckstein Aanvullende informatie: Aeltijn Bartelds jong overleden.


26-10-2009