Huwelijkscontract Luitje en Sijben


Vkk (Meeden) 25 november 1774, Huwelijkscontract.

Bruidegom: Luitjen Hindriks, zoon van Hindrik Bartels en Stijntje Harms, gew. ehel. alhier.
Bruid: Sijben Egges, dochter van Eggo Bouwes en Moeder Reints, gew. ehel alhier.

Getuigen aan bruidegomszijde:
Harm Hindriks x Jantje Jans, volle broer,
Albert Hindriks*, volle broer,
Bartelt Hindriks x Anna Geerts, volle broer,
Febe Hindriks x Roelfje Hindriks, zuster,
Elle van der Tuuk x Frouke Jans, volle nigt,
Jurjen Harkes x Clasijn Harms, volle neef,
Jan Clasens, volle neef,
Jan Andries, a.neef,
Eltje Berends x Martje Jans, volle nigt,
en
Leendert Derks [gedoopt te Meeden op 1 december 1737, zoon van Derk Meertens (gedoopt te Meeden op 12 mei 1709, zoon van Meerten Leenders {gedoopt te Meeden op 2 april 1681, zoon van Leendert Berents en Hindrickijn N.} en {Meeden 7 oktober 1708} Antje Derckx, Anje Dercks, Antje Derks {later getrouwd te Meeden op 26 oktober 1726 met Casper Meinderts, van Greven, Westfalen}) en (Meeden 30 juni 1731) Martje Jans (afkomstig van Westerlee)] x [Meeden 15 april 1769] Frouke Jans [geboren te Meeden ca. 1745, overleden aldaar op 27 maart 1803, dochter van Jan Bartels (gedoopt te Meeden op 31 december 1693, overleden aldaar op 23 april 1782, zoon van Bartelt Hindrix Korthuis en Frouke Doedens, x Geeske Lubbers, weduwe van Jurjen Jurjens x Anneke Hindriks) en Anneke Hindriks (Annegien Hindriks, gedoopt te Meeden op 27 augustus 1724, overleden aldaar op 1 juni 1785, dochter van Hindrick Jans, Hindrik Snijder en Martjen Folckerts)], volle nigt, Hindrikje Jans, volle nigt.

Getuigen aan bruidszijde:
Haar moeder,
Etje Egges en Tjaakje Egges, volle zusters,
Grietje Berends, zwagersche,
Harm Geerts, a.neef,
Eildert Gerrits x Ida Roelfs, volle nigt,
Pieter Jans, a.neef,
Reind Roelfs, volle neef,
Reind Udes, volle neef,
Jan Pieters x Aafke Udes, volle nigt,
Jannes Gabriels x Etje Hindriks, volle nigt,
Bartelt Hindriks, volle neef,
Luitjen Haijkes, volle neef,
Etje Haijkes, volle nigt.

Getuigen: Egbert Does en Egbert Albers


26-10-2009