Verschillende akten


R..H.C. 7-3-1628 Zuidbroek
Van Hemme Luijrdtz en Tialde Gerriths Zijn kant: Luirt Doens, vader; hopman Frans Johans en Frederick Tyackens. Haar kant: Gerrit Hindriks en Hermeke, vader en moeder; Jurjen Camerling, zwager. Voor 1-10-1641 zijn Hemmo en Tialde al overleden, als blijkt dat Nantko Gerrits en Frans Sticker, gebroeders alsmede Doe Luirts voormond, Wibbe Gerrits, sibbevoogd, en Tiapko Hindriks vreemde voogd over de vier "olderlose" kinderen van Hemmo Luirts en Tialde een huis verkopen, zoals de comparanten dat van wijlen hun ouders Gerrit Hindriks en Hermeke hadden aangerfd, aan Wibbo Gerrits en Sijben.

R.A. Meeden 05-01-1642
Jan Jans Gaerlander en Meische el. verkopen aan Doedo Luirdts vm, Wibbo Gerrijts sv en Tiapko Hindricks vv over z. Hemmo en Tialde gew. el. nagelaten onmondige kinderen 9 dalers jrl. rente, hoofdsom was 150 dalers, get. Wibbo Bonckens en Joannes then Veenhuis.

R.A. Meeden 07-01-1642
Tebbo Hindricks en Geeske el. verkopen aan Doedo Luirdts vm, Wibbo Gerrijts sv en Tiapko Hindricks vv over wijlen Hemmo Luirdts en Tialde gew. el. onmondige kinderen 6 dalers jrl. rente, hoofdsom was 100 dalers, get. Joannes then Veenhuis en Tiapko Poppens.

R.A. Meeden 12-01-1642 Harcko Aelders en Focke el. verkopen aan Doedo Luirdts vm, Wibbo Gerrijts sv en Tiapko Hindricks vv over zal. Hemmo Luirdts en Tialde gew. el. olderloze onmondige kinderen 6 dalers jrl. rente, hoofdsom was 100 dalers, get. Joannes then Veenhuis en Ebel Egges. Op 17-6-1643 verkopen Wibbe Gerrits en Sijben, Nantko Gerrits Sticker en Harmke, Frans Sticker en Helena, en de voormond en voogden over de kinderen van Hemmo Luirts en Tialde een huis te Zuidbroek aan Albert Jans. Hemmo en Tialde hadden 4 kinderen: Annechien, NN, Renske, and Hindrick [Hemmes Camminga].

(bron: Henk Wolda)


25-10-2009