Doedens en Jans doen afstand


731-7107- Meeden -20 augustus 1644 -

De erfgenamen van Luirdt Doedens ter ener en Haijo Jans en Doe.(ehel.) ter andere zijde. Ze maken een akkoord. Haijo Jans en Doe (ehel.) doen afstand van alle goederen zoals Luwert Doens heeft nagelaten. Hen wordt toegestaan een acker boven de wech streckende uijt het noorden van Wildrick Dercks tuine suidwart met het veen inclus nabuirswetten gelijck, liggende int midden van Luirdt Doedens heerdt groot drie atkeren. Ten oosten Bastiaen Menses, ten westen Jan Peters. Bovendien krijgen Haijo en Doe 10 car.gld..


20-10-2009