Aantekeningen


Treffers 301 t/m 400 van 12,664

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 38 jaar in 1782 volgens huwelijksakte en zoon van Abraham Cornelisse. de Beste, Abraham (I822186)
 
302 39 Pieternella Prins, geboren in 1815 te 's Gravenmoer, overleden in 1843 aldaar. Prins, Pieternella (I497296)
 
303 39 Pieternella Prins, geboren in 1815 te 's Gravenmoer, overleden in 1843 aldaar. Prins, Pieternella (I497296)
 
304 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I640254)
 
305 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I640254)
 
306 4 kinderen Gezin F16018
 
307 4 kinderen Gezin F211618
 
308 4 kinderen Gezin F324115
 
309 4 kinderen Gezin F334221
 
310 4 kinderen gewettigd Gezin F331806
 
311 4 kinderen overlevenden Holocaust Gezin F318716
 
312 4 kinderen, 2 overlevenden Holocaust. Gezin F330956
 
313 4 kinderen, drie overlevenden Gezin F323294
 
314 4. Alexis Johannes Remeijsen, geb. Baarle-Nassau in 1862, Broodbakker, tr. Baarle-Nassau op 13 sep 1890 met

5. Julia Cornelia Weijermans, geb. Huijbergen in 1863. 
Remeijsen, Alex Johannes (I639896)
 
315 4. Alexis Johannes Remeijsen, geb. Baarle-Nassau in 1862, Broodbakker, tr. Baarle-Nassau op 13 sep 1890 met

5. Julia Cornelia Weijermans, geb. Huijbergen in 1863. 
Remeijsen, Alex Johannes (I639896)
 
316 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met
5. Josephina Maria Voeten, geb. Baarle-Nassau (Akte 36) op 6 sep 1886. 
Voeten, Josephina Maria (I498088)
 
317 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met
5. Josephina Maria Voeten, geb. Baarle-Nassau (Akte 36) op 6 sep 1886. 
Voeten, Josephina Maria (I498088)
 
318 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met Kin, Johannes Josephus (I498089)
 
319 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met Kin, Johannes Josephus (I498089)
 
320 4. Franciscus, geb. te Castelr Geerts, Franciscus (I497019)
 
321 4. Franciscus, geb. te Castelr Geerts, Franciscus (I497019)
 
322 4. Peter Jan Ruelens (blz 274), ged Alphen 25 nov 1643, woonde te Alphen begr. Ald. 22 maart 1720, tr. te Alphen 5 febr 1686
5. (3e huwelijk) Cornelia Vennincks (Phenix), weduwe van Hendrik Adriaen Havermans, begr. Alphen 2 mei 171916. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 1812 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Peter Jan (I497414)
 
323 4. Peter Jan Ruelens (blz 274), ged Alphen 25 nov 1643, woonde te Alphen begr. Ald. 22 maart 1720, tr. te Alphen 5 febr 1686
5. (3e huwelijk) Cornelia Vennincks (Phenix), weduwe van Hendrik Adriaen Havermans, begr. Alphen 2 mei 171916. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 1812 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Peter Jan (I497414)
 
324 40. Michael Joannis Stoops, geb. Alphen op 23 aug 1708, ovl. Baarle [Belgi Stoops, Michael Joannis (I495498)
 
325 40. Michael Joannis Stoops, geb. Alphen op 23 aug 1708, ovl. Baarle [Belgi Stoops, Michael Joannis (I495498)
 
326 5 Johanna Hendrika LIEBETON.
Dienstbode, winkelierster, zonder in 1901, geboren op 18-09-1841 te Venlo.
Brontekst: Extract uit de Registers van den burgerlijken stand der gemeente Venlo - Hertogdom Limburg - In het jaar duizend achthonderd een en veertig den achttienden september is te Venlo geboren: Johanna Hendrika Liebeton, wettige dochter van Conrardus Liebeton en van Jacoba Catharina Hooggreef, zijne huisvrouw. Voor eensluidend Extract uitgereikt te Venlo den 3 September 1869. De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo A. van Liebergen(?). Gezien door ons President der arrondissementsregtbank te Roermond, Hertogdom Limburg, voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Van Liebergen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo. Roermond den 4 September 1869. Handtekeningen van Griffier en Regter.
Dochter van Conradus LIEBETON (zie 10) en Jacoba Catharina HOOGGREEF (zie 11), overleden op 02-04-1917 om 11.00 uur te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Brontekst: Heden vier april negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Johannes van Houdt, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Hendrik Jan Wagenvoorde, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op twee april dezes jaars. des voormiddags te elf uur, Oostervantstraat , nummer zeventien, alhier is overleden Johanna Hendrika Liebeton, oud vijfenzeventig jaren, geboren te Venlo, wonende alhier, zonder beroep, eerder weduwe van Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks, laatst van Johannes Leeggangers, dochter van Koenraad Liebeton en Johanna Hendrika, geslachtsnaam onbekend, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Ondertekend door
J. v. Houdts ambtenaar
H.J. Wagenvoorde Teek....
In de huwelijksakte van zoon Hendrikus Johannes Theodorus van 18-07-1906 wordt de naam in de akte geschreven als Libeton, betrokkene zelf ondertekent met Liebeton. Dit staat ook in haar overlijdensakte. Daarin staat ook de naam van haar vader als Liebeton. In diverse aktes in Vreeswijk staat de naam als Libeton. Tot overlijden Oostervantstraat 17 Rotterdam.
Overige adressen:
Tot 04-02-1877 Arnhem.
Vreeswijk: register van ingekomen en vertrekkende personen:
Ingeschreven 04-02-1877, komende uit Arnhem, met 2 mannen en 3 vrouwen, Catholiek.
Vertrekt op 11-09-1882 naar Gorinchem met 2 vrouwen, dus moeder en dochter Bernardina Maria Theodora en 1 man, zoon Hendrikus Johannes Theodorus. De oudere stiefkinderen gaan dus kennelijk niet mee naar Gorinchem.
Van 11-09-1882 tot 01-02-1884 Gorinchem. Huwt daar 01-02-1884.
Ingeschreven in Dordrecht 23-02-1884 tot 11-08-1893.
In Rotterdam ingeschreven 14-08-1893 Rosestraat 8a/8b (niet goed leesbaar). Komende van Dordrecht.
Op gezinskaart als hoofd ingeschreven met zoon Christiaan Leeggangers, zoon Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks en dochter Bernardina. De laatste wordt in 1900 ambtshalve uitgeschreven en in september 1900 weer ingeschreven, komende uit Londen. In maart 1901 wordt Bernardina's zoontje Carl Thiele ingeschreven.
In 1906 wonende te Rotterdam.
Vertrokken 18-01-1912 naar G.R. 2/81 (?).
Eerdere (?) adressen:
Pottenbakkersteeg 10
...Kade 14
Jufferstraat 48
Leuvehaven (?) 88
Boompjes 104
Pottebakkersteeg 8
Toren(?)akker 3
Pottebakkersteeg 10B
Allen te Rotterdam.
Echtgenoot is Hendricus Joannes Theodorus HENDRIKS, 36 jaar oud (zie 4), gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-09-1869 te Arnhem.
Echtgenoot is Johannes LEEGGANGERS, 49 jaar oud.
Sleepbootkapitein, schipper, geboren op 19-11-1834 te Dussen (gezindte: RC), zoon van Christiaan LEEGGANGERS en Emmerentia BUSIO, overleden op 01-03-1892 om 03.00 uur te Amsterdam op 57-jarige leeftijd. 
Liebeton, Johanna Hendrika (I498577)
 
327 5 Johanna Hendrika LIEBETON.
Dienstbode, winkelierster, zonder in 1901, geboren op 18-09-1841 te Venlo.
Brontekst: Extract uit de Registers van den burgerlijken stand der gemeente Venlo - Hertogdom Limburg - In het jaar duizend achthonderd een en veertig den achttienden september is te Venlo geboren: Johanna Hendrika Liebeton, wettige dochter van Conrardus Liebeton en van Jacoba Catharina Hooggreef, zijne huisvrouw. Voor eensluidend Extract uitgereikt te Venlo den 3 September 1869. De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo A. van Liebergen(?). Gezien door ons President der arrondissementsregtbank te Roermond, Hertogdom Limburg, voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Van Liebergen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo. Roermond den 4 September 1869. Handtekeningen van Griffier en Regter.
Dochter van Conradus LIEBETON (zie 10) en Jacoba Catharina HOOGGREEF (zie 11), overleden op 02-04-1917 om 11.00 uur te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Brontekst: Heden vier april negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Johannes van Houdt, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Hendrik Jan Wagenvoorde, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op twee april dezes jaars. des voormiddags te elf uur, Oostervantstraat , nummer zeventien, alhier is overleden Johanna Hendrika Liebeton, oud vijfenzeventig jaren, geboren te Venlo, wonende alhier, zonder beroep, eerder weduwe van Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks, laatst van Johannes Leeggangers, dochter van Koenraad Liebeton en Johanna Hendrika, geslachtsnaam onbekend, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Ondertekend door
J. v. Houdts ambtenaar
H.J. Wagenvoorde Teek....
In de huwelijksakte van zoon Hendrikus Johannes Theodorus van 18-07-1906 wordt de naam in de akte geschreven als Libeton, betrokkene zelf ondertekent met Liebeton. Dit staat ook in haar overlijdensakte. Daarin staat ook de naam van haar vader als Liebeton. In diverse aktes in Vreeswijk staat de naam als Libeton. Tot overlijden Oostervantstraat 17 Rotterdam.
Overige adressen:
Tot 04-02-1877 Arnhem.
Vreeswijk: register van ingekomen en vertrekkende personen:
Ingeschreven 04-02-1877, komende uit Arnhem, met 2 mannen en 3 vrouwen, Catholiek.
Vertrekt op 11-09-1882 naar Gorinchem met 2 vrouwen, dus moeder en dochter Bernardina Maria Theodora en 1 man, zoon Hendrikus Johannes Theodorus. De oudere stiefkinderen gaan dus kennelijk niet mee naar Gorinchem.
Van 11-09-1882 tot 01-02-1884 Gorinchem. Huwt daar 01-02-1884.
Ingeschreven in Dordrecht 23-02-1884 tot 11-08-1893.
In Rotterdam ingeschreven 14-08-1893 Rosestraat 8a/8b (niet goed leesbaar). Komende van Dordrecht.
Op gezinskaart als hoofd ingeschreven met zoon Christiaan Leeggangers, zoon Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks en dochter Bernardina. De laatste wordt in 1900 ambtshalve uitgeschreven en in september 1900 weer ingeschreven, komende uit Londen. In maart 1901 wordt Bernardina's zoontje Carl Thiele ingeschreven.
In 1906 wonende te Rotterdam.
Vertrokken 18-01-1912 naar G.R. 2/81 (?).
Eerdere (?) adressen:
Pottenbakkersteeg 10
...Kade 14
Jufferstraat 48
Leuvehaven (?) 88
Boompjes 104
Pottebakkersteeg 8
Toren(?)akker 3
Pottebakkersteeg 10B
Allen te Rotterdam.
Echtgenoot is Hendricus Joannes Theodorus HENDRIKS, 36 jaar oud (zie 4), gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-09-1869 te Arnhem.
Echtgenoot is Johannes LEEGGANGERS, 49 jaar oud.
Sleepbootkapitein, schipper, geboren op 19-11-1834 te Dussen (gezindte: RC), zoon van Christiaan LEEGGANGERS en Emmerentia BUSIO, overleden op 01-03-1892 om 03.00 uur te Amsterdam op 57-jarige leeftijd. 
Liebeton, Johanna Hendrika (I498577)
 
328 5 dagen Wildenborg, Maria Berendina Theodora (I1019568)
 
329 5 Hendrika Raams, geboren in 1896 te Dussen, overleden in 1974 te Sprang-Capelle. Raams, Hendrika (I498083)
 
330 5 Hendrika Raams, geboren in 1896 te Dussen, overleden in 1974 te Sprang-Capelle. Raams, Hendrika (I498083)
 
331 5 kinderen, gegevens niet openbaar Busio, Johan Petrus (I495260)
 
332 5 kinderen, gegevens niet openbaar Busio, Johan Petrus (I495260)
 
333 5 kinderen; 3 kinderen overlevenden; Gezin F332041
 
334 5 maanden Verhoef, Teuntje (I854991)
 
335 5. Anna Barbara, geb. te Bunde op 05-04-1827 (getuigen: M.Donckers en J.Vrancken), ovl. (2 jaar oud) te Bunde op 08-02-1830 (getuigen: J en H.Vrancken).

(Overledene)
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.021
Inventarisnr: 3
Gemeente: Bunde
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 09-02-1830
Overledene Barbara Huijts
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-02-1830
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Bunde
Vader Mathijs Huijts
Moeder Anna Maria Muijtjens
Partner
Relatie: dochter 
Huijts, Anna Barbara Hubertina (I498826)
 
336 6 kinderen Gezin F11907767075
 
337 6 kinderen, 1 kind overlevende Holocaust Gezin F329922
 
338 6 maanden oud. Sampimon, Willemina Geertruida (I859021)
 
339 6 Petronella Oomen, * November 9, 1813 Chaam, Oomen, Petronella (I497367)
 
340 6 Petronella Oomen, * November 9, 1813 Chaam, Oomen, Petronella (I497367)
 
341 6 Wilhelmus Nicoaas Verheijen (Jespers). Hij is gedoopt op 24-09-1693 in Ulicoten.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-10-1716 in Baarle-Hertog (B) met:
7 Elisabetha Petri Dingemanni Cheeuws. Zij is gedoopt op 23-02-1699 in Ulicoten.

Kinderen van Wilhelmus Nicoaas en Elisabetha Petri Dingemanni:
I. Nicolaus. Hij is gedoopt op 17-12-1717 in Ulicoten.
II. Petronilla. Zij is gedoopt op 01-04-1720 in Ulicoten.
III. Catharina. Zij is gedoopt op 29-06-1723 in Ulicoten. Catharina is overleden v 
Verheijen, Wilhelmus Nicolaas (I497088)
 
342 6 Wilhelmus Nicoaas Verheijen (Jespers). Hij is gedoopt op 24-09-1693 in Ulicoten.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-10-1716 in Baarle-Hertog (B) met:
7 Elisabetha Petri Dingemanni Cheeuws. Zij is gedoopt op 23-02-1699 in Ulicoten.

Kinderen van Wilhelmus Nicoaas en Elisabetha Petri Dingemanni:
I. Nicolaus. Hij is gedoopt op 17-12-1717 in Ulicoten.
II. Petronilla. Zij is gedoopt op 01-04-1720 in Ulicoten.
III. Catharina. Zij is gedoopt op 29-06-1723 in Ulicoten. Catharina is overleden v 
Verheijen, Wilhelmus Nicolaas (I497088)
 
343 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Custers, Adriaan (I496331)
 
344 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Verschueren, Theresia (I639464)
 
345 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Custers, Adriaan (I496331)
 
346 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Verschueren, Theresia (I639464)
 
347 6. Franciscus Haneveer[V][M][3], geb. Baarle-Hertog [Belgi Haneveer, Franciscus (I639661)
 
348 6. Franciscus Haneveer[V][M][3], geb. Baarle-Hertog [Belgi Haneveer, Franciscus (I639661)
 
349 6. Anna Maria Hubertina, geb. te Bunde op 12-07-1829 (getuigen: J en H. Vrancken),
Naaister, ovl. (32 jaar oud) te Bunde op 12-05-1862 (getuigen: Vranken en Vossen, 
Huijts, Anna Maria Hubertina (I498828)
 
350 6. Clemens, geb. te Hoogstraten [Belgi Geerts, Clemens (I497020)
 
351 6. Clemens, geb. te Hoogstraten [Belgi Geerts, Clemens (I497020)
 
352 7 kinderen 6 niet openbaar Kooiman, Rosalia (I495271)
 
353 7 kinderen 6 niet openbaar Kooiman, Rosalia (I495271)
 
354 72 Jacobus de Geus, gedoopt in 1755 te 's Gravenmoer, overleden in 1826 te Dongen.
Hij is in ondertrouw gegaan in 1782 te 's Gravenmoer 
de Geus, Jacobus (I498064)
 
355 72 Jacobus de Geus, gedoopt in 1755 te 's Gravenmoer, overleden in 1826 te Dongen.
Hij is in ondertrouw gegaan in 1782 te 's Gravenmoer 
de Geus, Jacobus (I498064)
 
356 8 dagen oud Franssen, Aloysius Franciscus (I862345)
 
357 8 FEB 1853 Tilburg [1]
Geslacht Vrouwelijk
Persoon ID I84

Vader Johannes Gerardus MARS 
Brons, Johannes Cornelis (I639592)
 
358 8 FEB 1853 Tilburg [1]
Geslacht Vrouwelijk
Persoon ID I84

Vader Johannes Gerardus MARS 
Marse, Ludovica Clasina (I495489)
 
359 8 maanden oud Franssen, Paulus Jozef (I862342)
 
360 8 Paulus Christ, geboren in 1870 te 's Gravenmoer, overleden in 1946 te Raamsdonk.
Hij is getrouwd in 1892 te 's Gravenmoer met
9 Alberdina de Geus, geboren in 1871 te 's Gravenmoer, overleden in 1941 aldaar 
Christ, Paulus (I498069)
 
361 8 Paulus Christ, geboren in 1870 te 's Gravenmoer, overleden in 1946 te Raamsdonk.
Hij is getrouwd in 1892 te 's Gravenmoer met
9 Alberdina de Geus, geboren in 1871 te 's Gravenmoer, overleden in 1941 aldaar 
de Geus, Alberdina (I498068)
 
362 8 Paulus Christ, geboren in 1870 te 's Gravenmoer, overleden in 1946 te Raamsdonk.
Hij is getrouwd in 1892 te 's Gravenmoer met
9 Alberdina de Geus, geboren in 1871 te 's Gravenmoer, overleden in 1941 aldaar 
Christ, Paulus (I498069)
 
363 8 Paulus Christ, geboren in 1870 te 's Gravenmoer, overleden in 1946 te Raamsdonk.
Hij is getrouwd in 1892 te 's Gravenmoer met
9 Alberdina de Geus, geboren in 1871 te 's Gravenmoer, overleden in 1941 aldaar 
de Geus, Alberdina (I498068)
 
364 8. Nicolaas Beek van, geb. Alphen op 9 mrt 1768, ovl. Baarle-Nassau (Akte 33) op 17 okt 1831, tr. (2) na 1808 met Catharina Willemse, dr. van Martinus Willemse en Joanna Smekens, ged. Baarle-Hertog [Belgi Willemse, Catharina (I639385)
 
365 8. Nicolaas Beek van, geb. Alphen op 9 mrt 1768, ovl. Baarle-Nassau (Akte 33) op 17 okt 1831, tr. (2) na 1808 met Catharina Willemse, dr. van Martinus Willemse en Joanna Smekens, ged. Baarle-Hertog [Belgi Willemse, Catharina (I639385)
 
366 8. Nicolaas Beek van, geb. Alphen op 9 mrt 1768, ovl. Baarle-Nassau (Akte 33) op 17 okt 1831,, tr. (1) Baarle-Nassau op 25 jan 1796 met
9. Cornelia Hapert van, geb. Baarle-Nassau op 23 nov 1767, ovl. Baarle-Nassau op 17 okt 1807. 
van Hapert, Cornelia (I495471)
 
367 8. Nicolaas Beek van, geb. Alphen op 9 mrt 1768, ovl. Baarle-Nassau (Akte 33) op 17 okt 1831,, tr. (1) Baarle-Nassau op 25 jan 1796 met
9. Cornelia Hapert van, geb. Baarle-Nassau op 23 nov 1767, ovl. Baarle-Nassau op 17 okt 1807. 
van Hapert, Cornelia (I495471)
 
368 8. Jan Meeus Ruelens, geb Alphen omstreeks 1600, burgmr. ald. in 1660, overl ald. 18 juni 1665, tr. Alphen 23 jan 1631
9. Christina Adriaens van Ghiels

18. Adriaen Peter Aerts van Ghiels (Gils)
>> In een tweetal akten, verleden voor notaris Paulus
Printen te Alphen op 21 en 27 jan. 1632 verrekenden
Adriaen Peters van Gils en Jan Bartholomeeus Ruelens,
man van Christijntjen Adriaen Peters van Gils, huuren
andere schulden. Adriaen verhuurde zijn stede met
have en land voor 8 jaar aan zijn schoonzoon [R.A. Ht, N 28, medegedeeld door de Heer L. Kruijff.] 
van Ghiels, Christina Adriaens (I517683)
 
369 8. Jan Meeus Ruelens, geb Alphen omstreeks 1600, burgmr. ald. in 1660, overl ald. 18 juni 1665, tr. Alphen 23 jan 1631
9. Christina Adriaens van Ghiels

18. Adriaen Peter Aerts van Ghiels (Gils)
>> In een tweetal akten, verleden voor notaris Paulus
Printen te Alphen op 21 en 27 jan. 1632 verrekenden
Adriaen Peters van Gils en Jan Bartholomeeus Ruelens,
man van Christijntjen Adriaen Peters van Gils, huuren
andere schulden. Adriaen verhuurde zijn stede met
have en land voor 8 jaar aan zijn schoonzoon [R.A. Ht, N 28, medegedeeld door de Heer L. Kruijff.] 
van Ghiels, Christina Adriaens (I517683)
 
370 8. Jan Meeus Ruelens, geb Alphen omstreeks 1600, burgmr. ald. in 1660, overl ald. 18 juni 1665, tr. Alphen 23 jan 1631
9. Christina Adriaens van Ghiels

16. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 12 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Jan Meeus (I497416)
 
371 8. Jan Meeus Ruelens, geb Alphen omstreeks 1600, burgmr. ald. in 1660, overl ald. 18 juni 1665, tr. Alphen 23 jan 1631
9. Christina Adriaens van Ghiels

16. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 12 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Jan Meeus (I497416)
 
372 8. Pieter Mathijs, geb. te Bunde op 11-09-1833 (getuigen: J en J.Vrancken).

Gezin van Pieter Mathijs Huijts

Hij is getrouwd met Maria Helena Cloots.

Kind(eren):

Anna Maria Huijts 1866-????
Joseph Huijts 1871-1871
Petrus Leonardus Huijts 1873-???? 
Huijts, Pieter Mathijs (I498897)
 
373 8. Pieter Mathijs, geb. te Bunde op 11-09-1833 (getuigen: J en J.Vrancken).

Gezin van Pieter Mathijs Huijts

Hij is getrouwd met Maria Helena Cloots.

Kind(eren):

Anna Maria Huijts 1866-????
Joseph Huijts 1871-1871
Petrus Leonardus Huijts 1873-???? 
Huijts, Pieter Mathijs (I498897)
 
374 80. Johannes Stoops, geb. Alphen op 11 jan 1664, ovl. Alphen op 29 apr 1716, tr. Baarle [Belgi van den Houtgoir, Cornelia Adriaan (I495501)
 
375 80. Johannes Stoops, geb. Alphen op 11 jan 1664, ovl. Alphen op 29 apr 1716, tr. Baarle [Belgi van den Houtgoir, Cornelia Adriaan (I495501)
 
376 9 kinderen Gezin F11907767078
 
377 9 kinderen Gezin F11907816210
 
378 9 uren oud Franssen, Johannes Christiaan Hubertus (I862327)
 
379 91 jaar oud, Cohen, Mozes Heiman Simon (I882825)
 
380 :
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.066
Inventarisnr: 3016
Gemeente: Gilze en Rijen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 12
Datum: 20-09-1895
Bruidegom Adrianus Kockx
Geboorteplaats: Gilze en Rijen
Bruid Johanna Maria de Haas
Geboorteplaats: Gilze en Rijen
Vader bruidegom Willem Kockx
Moeder bruidegom Johanna Catharina Broers
Vader bruid Hendricus de Haas
Moeder bruid Gerardina de Vet

Gemeente Gilze en Rijen
Brontype boek
Registernaam Overlijdensregister 1921
Code GZRI_O_1921
Periode register 1921
Relatietype man
Aktenummer 26
Plaats overlijden Gilze en Rijen
Datum overlijden 18-05-1921
Overledene Adrianus Kockx
Overledene geslacht m
Overledene leeftijd 57 jaar
Overledene plaats geboorte Gilze en Rijen
Relatie overledene Johanna Maria de Haas
Vader overledene Willem Kockx
Moeder overledene Joanna Catharina Broers 
de Haas, Johanna Maria (I494694)
 
381 :
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.066
Inventarisnr: 3016
Gemeente: Gilze en Rijen
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 12
Datum: 20-09-1895
Bruidegom Adrianus Kockx
Geboorteplaats: Gilze en Rijen
Bruid Johanna Maria de Haas
Geboorteplaats: Gilze en Rijen
Vader bruidegom Willem Kockx
Moeder bruidegom Johanna Catharina Broers
Vader bruid Hendricus de Haas
Moeder bruid Gerardina de Vet

Gemeente Gilze en Rijen
Brontype boek
Registernaam Overlijdensregister 1921
Code GZRI_O_1921
Periode register 1921
Relatietype man
Aktenummer 26
Plaats overlijden Gilze en Rijen
Datum overlijden 18-05-1921
Overledene Adrianus Kockx
Overledene geslacht m
Overledene leeftijd 57 jaar
Overledene plaats geboorte Gilze en Rijen
Relatie overledene Johanna Maria de Haas
Vader overledene Willem Kockx
Moeder overledene Joanna Catharina Broers 
de Haas, Johanna Maria (I494694)
 
382 :
Maria Snoeks, geboren op maandag 18 maart 1816 in Zeelst, dochter van Henricus Snoeckx en Wilhelma van Mol.
Maria is overleden op zondag 15 juli 1888 in Zeelst, 72 jaar oud 
Snoeks, Maria (I498061)
 
383 :
Maria Snoeks, geboren op maandag 18 maart 1816 in Zeelst, dochter van Henricus Snoeckx en Wilhelma van Mol.
Maria is overleden op zondag 15 juli 1888 in Zeelst, 72 jaar oud 
Snoeks, Maria (I498061)
 
384 : Adam Mandinger, Geboren/Born Ongev/About 1725 in Antwerpen {Antw,BE}, Begraven/Burried 4 DEC 1783 in Hilvarenbeek {NB,NL} =>Codes==KokNr.140==

Huwt/Marr 27 APR 1749 in Antwerpen {Antw,BE}

W : Margaretha Christophorus (Margarita of Margo) Van Loon, Gedoopt/Christ. SEP 1729 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 31 JAN 1794 in Hilvarenbeek {NB,NL} => Codes : ==KokNr.141==
Dochter van / Daughter of : Christophorus Petrus (Stoffel) Van Loon & Jacomina Adrianus De Bont

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Jacobus {Mandingis} Mandinger ( * = 1750 , + = 1787 )
2: Christophore (Stoffel) Mandinger ( * = 1752 , + = 1783 )
3: Maria {Mandingis} Mandinger, Gedoopt/Christ. 11 OCT 1754 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 5 DEC 1760 in Hilvarenbeek {NB,NL}
4: Joannes Mandinger, Gedoopt/Christ. 4 MAY 1757 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 17 MAR 1758 in Hilvarenbeek {NB,NL}
5: NN kraamkind Mandinger, Geboren/Born Ongev/About 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 5 FEB 1760 in Hilvarenbeek {NB,NL}
6: Joannes Mandinger, Gedoopt/Christ. 23 MAR 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 13 JUL 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}
7: Maria Catharina Mandinger ( * = 1760 , + = 1835 )
8: Wilhelmus Adam Mandinger ( * = 1763 , + = 1809 )
9: Petronella Mandinger ( * = 1765 , + = 1822 )
10: Anna Mandinger, Gedoopt/Christ. 7 FEB 1767 in Hilvarenbeek {NB,NL}
11: Joanna Mandinger, Gedoopt/Christ. 29 OCT 1768 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 1773
12: Joanna Maria (Mieke) Mandinger, Gedoopt/Christ. 18 JUL 1773 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 25 JAN 1774 in Hilvarenbeek {NB,NL} 
Mandinger, Adam (I639445)
 
385 : Adam Mandinger, Geboren/Born Ongev/About 1725 in Antwerpen {Antw,BE}, Begraven/Burried 4 DEC 1783 in Hilvarenbeek {NB,NL} =>Codes==KokNr.140==

Huwt/Marr 27 APR 1749 in Antwerpen {Antw,BE}

W : Margaretha Christophorus (Margarita of Margo) Van Loon, Gedoopt/Christ. SEP 1729 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 31 JAN 1794 in Hilvarenbeek {NB,NL} => Codes : ==KokNr.141==
Dochter van / Daughter of : Christophorus Petrus (Stoffel) Van Loon & Jacomina Adrianus De Bont

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Jacobus {Mandingis} Mandinger ( * = 1750 , + = 1787 )
2: Christophore (Stoffel) Mandinger ( * = 1752 , + = 1783 )
3: Maria {Mandingis} Mandinger, Gedoopt/Christ. 11 OCT 1754 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 5 DEC 1760 in Hilvarenbeek {NB,NL}
4: Joannes Mandinger, Gedoopt/Christ. 4 MAY 1757 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 17 MAR 1758 in Hilvarenbeek {NB,NL}
5: NN kraamkind Mandinger, Geboren/Born Ongev/About 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 5 FEB 1760 in Hilvarenbeek {NB,NL}
6: Joannes Mandinger, Gedoopt/Christ. 23 MAR 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 13 JUL 1759 in Hilvarenbeek {NB,NL}
7: Maria Catharina Mandinger ( * = 1760 , + = 1835 )
8: Wilhelmus Adam Mandinger ( * = 1763 , + = 1809 )
9: Petronella Mandinger ( * = 1765 , + = 1822 )
10: Anna Mandinger, Gedoopt/Christ. 7 FEB 1767 in Hilvarenbeek {NB,NL}
11: Joanna Mandinger, Gedoopt/Christ. 29 OCT 1768 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 1773
12: Joanna Maria (Mieke) Mandinger, Gedoopt/Christ. 18 JUL 1773 in Hilvarenbeek {NB,NL}, Begraven/Burried 25 JAN 1774 in Hilvarenbeek {NB,NL} 
Mandinger, Adam (I639445)
 
386 : Adriaan Adriaen Van Engelen, Gedoopt/Christ. 25 FEB 1768 in Ginneken {NB,NL}, Gestorven/Died 20 MAY 1832 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Adriaen Van Engelen & Anna Maria Broers

Huwt/Marr 5 FEB 1804 in Gilze-Rijen {NB,NL} [OT : 21 JAN 1804]

W : Maria {Haas} Maas, Gestorven/Died 27 MAR 1825 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Cornelia Adriaen Van Engelen ( * = 1811 , + = ) 
Maas, Maria (I495184)
 
387 : Adriaan Adriaen Van Engelen, Gedoopt/Christ. 25 FEB 1768 in Ginneken {NB,NL}, Gestorven/Died 20 MAY 1832 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Adriaen Van Engelen & Anna Maria Broers

Huwt/Marr 5 FEB 1804 in Gilze-Rijen {NB,NL} [OT : 21 JAN 1804]

W : Maria {Haas} Maas, Gestorven/Died 27 MAR 1825 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Cornelia Adriaen Van Engelen ( * = 1811 , + = ) 
Maas, Maria (I495184)
 
388 : Adriaan Johannes Metsaars, Geboren/Born 9 JUL 1847 in Gilze-Rijen {NB,NL}
Zoon van / Son of : Johannes Baptist Adrianus Metsaars & Elisabeth Johannes Vromans

Huwt/Marr 27 APR 1876 in Terheijden {NB,NL}

W : Adriana Johannes Michielsen, Geboren/Born in Terheijden {NB,NL}
Dochter van / Daughter of : Johannes Michielsen & Cornelia Timmermans 
Metsaars, Adriaan Johannes (I639195)
 
389 : Adriaan Johannes Metsaars, Geboren/Born 9 JUL 1847 in Gilze-Rijen {NB,NL}
Zoon van / Son of : Johannes Baptist Adrianus Metsaars & Elisabeth Johannes Vromans

Huwt/Marr 27 APR 1876 in Terheijden {NB,NL}

W : Adriana Johannes Michielsen, Geboren/Born in Terheijden {NB,NL}
Dochter van / Daughter of : Johannes Michielsen & Cornelia Timmermans 
Metsaars, Adriaan Johannes (I639195)
 
390 : Adriaan Wouter Van Gorp, Gedoopt/Christ. 26 APR 1761, Gestorven/Died 29 NOV 1833 ,Droogscheerder

Huwt/Marr 29 APR 1812

W : Johanna Duijvekam, Gedoopt/Christ. 13 DEC 1779, Gestorven/Died 7 NOV 1835
Dochter van / Daughter of : Johannes Johannes Duijvekam & Casperdina Verbiest

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Dingeman Van Gorp ( * = 1813 , + = 1886 ) 
van Gorp, Adriaan Wouter (I495968)
 
391 : Adriaan Wouter Van Gorp, Gedoopt/Christ. 26 APR 1761, Gestorven/Died 29 NOV 1833 ,Droogscheerder

Huwt/Marr 29 APR 1812

W : Johanna Duijvekam, Gedoopt/Christ. 13 DEC 1779, Gestorven/Died 7 NOV 1835
Dochter van / Daughter of : Johannes Johannes Duijvekam & Casperdina Verbiest

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Dingeman Van Gorp ( * = 1813 , + = 1886 ) 
van Gorp, Adriaan Wouter (I495968)
 
392 : Adriaen Govaert Coomans, Gedoopt/Christ. 10 FEB 1678 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Godefridus Theodorus Coomans & Maria Adriaen Broeders

Huwt/Marr 2 MAR 1716 in Tilburg {NB,NL} [OT : 13 FEB 1716]

W : Christina Peter {van Baal} Van Balen, Geboren/Born Ongev/About 1688 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Godefridus Norbertus Coomans, Gedoopt/Christ. 3 OCT 1716 in Tilburg {NB,NL}
2: Franciscus Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 15 SEP 1717 in Tilburg {NB,NL}
3: Maria (Francisca) Adriaen Coomans ( * = 1722 , + = )
4: Godefridus Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 1 JUN 1724 in Tilburg {NB,NL}
5: Joannes Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 6 MAR 1728 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
M : Andere partners van de man / Other partners of the male ;
Hester Aert Pels ( * = 1670 , + = 1716 )

-------------------------------------------------------------------------------- 
Coomans, Adriaen Govaert (I495960)
 
393 : Adriaen Govaert Coomans, Gedoopt/Christ. 10 FEB 1678 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Godefridus Theodorus Coomans & Maria Adriaen Broeders

Huwt/Marr 2 MAR 1716 in Tilburg {NB,NL} [OT : 13 FEB 1716]

W : Christina Peter {van Baal} Van Balen, Geboren/Born Ongev/About 1688 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Godefridus Norbertus Coomans, Gedoopt/Christ. 3 OCT 1716 in Tilburg {NB,NL}
2: Franciscus Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 15 SEP 1717 in Tilburg {NB,NL}
3: Maria (Francisca) Adriaen Coomans ( * = 1722 , + = )
4: Godefridus Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 1 JUN 1724 in Tilburg {NB,NL}
5: Joannes Adriaen Coomans, Gedoopt/Christ. 6 MAR 1728 in Tilburg {NB,NL}

--------------------------------------------------------------------------------
M : Andere partners van de man / Other partners of the male ;
Hester Aert Pels ( * = 1670 , + = 1716 )

-------------------------------------------------------------------------------- 
Coomans, Adriaen Govaert (I495960)
 
394 : Adriaen Jansen {Verkouen, Verkoyen van Heugten} Verkoijen, Geboren/Born in Westerhoven {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 4 NOV 1782 =>Codes==LWNr.180==

Huwt/Marr 29 NOV 1747 in Bergeijk {NB,NL} [OT : 4 NOV 1747]

W : Petronella Laurens Botbergen, Gedoopt/Christ. 6 AUG 1714 in Riethoven {NB,NL}, Begraven/Burried 4 NOV 1782 in Riethoven {NB,NL} => Codes : ==LWNr.181==
Dochter van / Daughter of : Laurentius Bartholomeus Botbergen & Alegonda Jacobus (Alegundis) Bluijsens

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Henrica Adriaen Verkoijen, Gedoopt/Christ. 24 APR 1751 in Riethoven {NB,NL}
2: Laurentius Adriaen Verkoijen ( * = 1754 , + = 1821 )
3: Maria Adriaen Verkoijen, Gedoopt/Christ. 8 DEC 1757 in Riethoven {NB,NL} 
Verkoijen, Adriaen Jansen (I495942)
 
395 : Adriaen Jansen {Verkouen, Verkoyen van Heugten} Verkoijen, Geboren/Born in Westerhoven {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 4 NOV 1782 =>Codes==LWNr.180==

Huwt/Marr 29 NOV 1747 in Bergeijk {NB,NL} [OT : 4 NOV 1747]

W : Petronella Laurens Botbergen, Gedoopt/Christ. 6 AUG 1714 in Riethoven {NB,NL}, Begraven/Burried 4 NOV 1782 in Riethoven {NB,NL} => Codes : ==LWNr.181==
Dochter van / Daughter of : Laurentius Bartholomeus Botbergen & Alegonda Jacobus (Alegundis) Bluijsens

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Henrica Adriaen Verkoijen, Gedoopt/Christ. 24 APR 1751 in Riethoven {NB,NL}
2: Laurentius Adriaen Verkoijen ( * = 1754 , + = 1821 )
3: Maria Adriaen Verkoijen, Gedoopt/Christ. 8 DEC 1757 in Riethoven {NB,NL} 
Verkoijen, Adriaen Jansen (I495942)
 
396 : Adriaen Josephus De Kok, Geboren/Born 18 MAY 1834 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Josephus Cornelis De Kok & Cornelia Adriaen Van Engelen

Huwt/Marr 11 APR 1861 in Tilburg {NB,NL}

W : Josina Sebastiaen Janssens, Geboren/Born 26 MAR 1838 in Tilburg {NB,NL}
Dochter van / Daughter of : Sebastiaen Henricus Janssens & Arnolda Josephus Bogaers

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Johannes Adriaen De Kok ( * = 1874 , + = ) 
de Kok, Adriaen Josephus (I496003)
 
397 : Adriaen Josephus De Kok, Geboren/Born 18 MAY 1834 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Josephus Cornelis De Kok & Cornelia Adriaen Van Engelen

Huwt/Marr 11 APR 1861 in Tilburg {NB,NL}

W : Josina Sebastiaen Janssens, Geboren/Born 26 MAR 1838 in Tilburg {NB,NL}
Dochter van / Daughter of : Sebastiaen Henricus Janssens & Arnolda Josephus Bogaers

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Johannes Adriaen De Kok ( * = 1874 , + = ) 
de Kok, Adriaen Josephus (I496003)
 
398 : Adrianus Norbert Venmans, Gedoopt/Christ. 15 OCT 1726 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 5 OCT 1795 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Norbertus (Norberti) Venmans & Maria Adriaen Simon {Blomjous Blomiuijs} (Marij) Blondeau

Huwt/Marr 21 FEB 1751 in Tilburg {NB,NL} [OT : 6 FEB 1751]

W : Goverdina Johannes Roeters, Geboren/Born in Berkel {NB,NL}, Gedoopt/Christ. 4 MAR 1732 in Oisterwijk {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 1823
Dochter van / Daughter of : Johannes Petrus (Jan Peters) Roeters & Petronella Marinus De Moij

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Johanna Adriaen Venmans ( * = 1760 , + = 1817 )
2: Cornelius Adriaen Venmans, Gedoopt/Christ. 20 DEC 1764 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 2 JAN 1823 in Tilburg {NB,NL} ,Spinner
3: Antonius Adriaen (Antoon) Venmans ( * = 1767 , + = 1838 )

goverdina joannes roeters


 
Roesters, Goverdina Johannes (I495949)
 
399 : Adrianus Norbert Venmans, Gedoopt/Christ. 15 OCT 1726 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 5 OCT 1795 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Norbertus (Norberti) Venmans & Maria Adriaen Simon {Blomjous Blomiuijs} (Marij) Blondeau

Huwt/Marr 21 FEB 1751 in Tilburg {NB,NL} [OT : 6 FEB 1751]

W : Goverdina Johannes Roeters, Geboren/Born in Berkel {NB,NL}, Gedoopt/Christ. 4 MAR 1732 in Oisterwijk {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 1823
Dochter van / Daughter of : Johannes Petrus (Jan Peters) Roeters & Petronella Marinus De Moij

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Johanna Adriaen Venmans ( * = 1760 , + = 1817 )
2: Cornelius Adriaen Venmans, Gedoopt/Christ. 20 DEC 1764 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 2 JAN 1823 in Tilburg {NB,NL} ,Spinner
3: Antonius Adriaen (Antoon) Venmans ( * = 1767 , + = 1838 ) 
Venmans, Adrianus Norbert (I495948)
 
400 : Adrianus Norbert Venmans, Gedoopt/Christ. 15 OCT 1726 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 5 OCT 1795 in Tilburg {NB,NL}
Zoon van / Son of : Norbertus (Norberti) Venmans & Maria Adriaen Simon {Blomjous Blomiuijs} (Marij) Blondeau

Huwt/Marr 21 FEB 1751 in Tilburg {NB,NL} [OT : 6 FEB 1751]

W : Goverdina Johannes Roeters, Geboren/Born in Berkel {NB,NL}, Gedoopt/Christ. 4 MAR 1732 in Oisterwijk {NB,NL}, Gestorven/Died Voor/Before 1823
Dochter van / Daughter of : Johannes Petrus (Jan Peters) Roeters & Petronella Marinus De Moij

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Johanna Adriaen Venmans ( * = 1760 , + = 1817 )
2: Cornelius Adriaen Venmans, Gedoopt/Christ. 20 DEC 1764 in Tilburg {NB,NL}, Gestorven/Died 2 JAN 1823 in Tilburg {NB,NL} ,Spinner
3: Antonius Adriaen (Antoon) Venmans ( * = 1767 , + = 1838 )

goverdina joannes roeters


 
Roesters, Goverdina Johannes (I495949)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Volgende»