Foto's


Treffers 11,101 t/m 11,200 van 18,490     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 185» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
11101
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11102
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11103
photo
photo
 
 
11104
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11105
photo
photo
 
 
11106
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11107
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11108
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11109
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11110
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11111
photo
photo
 
 
11112
photo
photo
Willem, Graaf van Nassau (in Siegen, Dillenburg, Hadamar en Herborn), Katzenelnbogen, Vianden en Dietz (Dillenburg, 10 april 1487 - Dillenburg, 6 oktober 1559), ook bekend als Willem de Rijke.

Hij huwde aanvankelijk Walburga van Egmont, bij wie hij twee kinderen verwekte. Na het overlijden van Walburga huwde hij Juliana van Stolberg. Uit dit huwelijk had hij twaalf kinderen (5 zoons en 7 dochters). Zijn meest bekende zoon is Willem van Oranje.

Willem van Nassau was aanvankelijk rooms-katholiek. Later was hij gematigd Luthers. Wel stemde hij er in toe dat zijn zoon Willem een rooms-katholieke opvoeding zou krijgen aan het hof in Brussel. In 1544 was zoon Willem erfgenaam geworden van het prinsdom Oranje, op voorwaarde dat hij aan het hof in Brussel zou worden opgevoed. Willem de Rijke bracht zijn zoon zelf naar Brussel. Naar de gewoonte van die tijd werd de erfenis van Oranje vooral aanvaard met het oog op de familiebelangen.

Willem de Rijke was de zoon van Johan V van Nassau-Dietz en broer van Hendrik III van Nassau-Breda. Overigens was hij niet rijk in geldmiddelen. Regelmatig had hij grote schulden. Wel was hij rijk in kinderen. De toevoeging De Rijke sloeg daarom op zijn kindertal. Hij kreeg 14 kinderen, waarvan zijn oudste zoon Willem van Oranje (1533-1584) de bekendste is. De andere kinderen waren:

* Elisabeth (1515-1524)
* Magdalena (1522-1567)
* Hermanna (1534-† jong)
* Jan van Nassau (1535-1606)
* Lodewijk van Nassau (1538–1574)
* Maria van Nassau (1539-1599), trouwde met Willem IV van den Bergh
* Adolf van Nassau (1540-1568)
* Anna (1541-1616)
* Elisabeth (1542-1603)
* Catharina van Nassau (1543-1624), trouwde in 1560 met Günther XLI van Schwarzburg-Arnstadt
* Juliana (1546-1588)
* Magdalena (1547-1633)
* Hendrik van Nassau (1550-1574)

Hij overleed in 1559. Zijn zoon Jan werd opvolger op de Dillenburg. 
 
11113
photo
photo
Juliana van Stolberg (Stolberg, 15 februari 1506 - Dillenburg, 18 juni 1580) was de dochter van Botho VIII van Stolberg-Wernigerode en Anna van Eppstein-Königstein.

Zij huwde in 1523 Filips II van Hanau-Munzenberg, die in 1529 overleed, en vervolgens met Willem de Rijke. Uit dit huwelijk werden vijf zonen en zeven dochters geboren. Haar vijf zonen waren:

* Willem I van Oranje-Nassau (1533-1584) (Willem de Zwijger of Willem van Oranje)
* Jan van Nassau (1535-1606) (Jan de Oude)
* Lodewijk van Nassau (1538-1574)
* Adolf van Nassau (1540-1568)
* Hendrik van Nassau (1550-1574)

Juliana werd rooms-katholiek opgevoed, maar ging later over naar het Lutheranisme. Weer later ging ze over naar het Calvinisme. Zij was een overtuigd aanhanger van de protestantse religie. Ook haar kinderen voedde ze in die geest op. In 1559 werd ze weduwe. Zij onderhield nauwe contacten met haar kinderen, in het bijzonder met Willem. Ook waakte zij, naar de gewoonte van die tijd, over de familiebelangen van het geslacht Nassau. Zij woonde op de Dillenburg, het stamslot van het geslacht Nassau.

Nadat Willem van Oranje de wapens had opgenomen tegen Koning Filips II heeft zij haar zoon moreel en financieel gesteund in deze strijd. Door deze financiële steun was het Willem mogelijk veldtochten te ondernemen in de Nederlanden. Overigens werden deze veldtochten tegen Alva geen succes.

In Den Hoorn (Zuid Holland) is een Christelijke School naar haar vernoemd. 
 
11114
photo
photo
Hij werd geboren in 1758 in het toenmalige Hollandsche Veld, in het landhuis Vredenrust. Dit landgoed stond op de plaats waar we nu de scholengemeenschap de Groene Driehoek vinden. Behalve enkele jeugdjaren heeft hij geen verblijf gehouden in d de velden. Deze Hollandschevel-der werd één van de grondleggers van de huidige Nederlandse staat. In 1813 was hij namelijk lid van het zogenaamde Driemanschap, dat na het vertrek van de Fransen de komst van de Oranje's voorbereidde, de grondslaag legde voor het huidige koningshuis, de grondwet, ons parlement enz. enz. Net voor en in de Franse Tijd was Nederland verscheurd door partijtwis-ten, tussen Frans-gezinde (Patriotten) en Oranje- of Prins-gezinde groepen. De politieke strijd kon dwars door families heen lopen. Het overgrote merendeel van de Hollandschevelders stond aan de kant van Oranje. Wie voortaan de geschiedenisboeken van Nederland onder ogen krijgt, lette eens op deze Hollandscheveldse graaf: voor zover bekend de enige die we hebben. 
 
11115
photo
photo
 
 
11116
photo
photo
 
 
11117
photo
photo
 
 
11118
photo
photo
Anna van Saksen (Dresden, Duitsland, 23 december 1544 - Dresden, 18 december 1577) was de tweede echtgenote van Willem van Oranje. Zij trouwden in Leipzig op 25 augustus 1561. De huwelijkssluiting kreeg tegenwerkingen te verduren vanwege het verschil in geloofsovertuigingen tussen beide aanstaande echtelieden. Maar Willem van Oranje zette toch door omdat hij een goede partij in zijn rijke bruid zag en zo ook de steun van Saksen, Hessen en de Palts verwierf. Anna was de dochter van de keurvorst Maurits van Saksen en was streng luthers opgevoed.

Maar het huwelijk werd geen succes, ondanks de vijf kinderen die ze kregen: Anna (gestorven in geboortejaar), nog een Anna, Maurits (binnen twee jaar gestorven), weer een Maurits (de latere stadhouder) en Emilia.

Anna was wispelturig, kreeg geregeld woedeaanvallen en depressieve buien. Ze dronk vaak en gaf veel geld uit. Ook pleegde ze overspel met Jan Rubens (de vader van de vermaarde schilder). Zij kreeg zelfs een kind van haar minnaar, Christine van Dietz. Hiervoor werd zij in 1569 gearresteerd. Twee jaar later werd het huwelijk ontbonden.

Anna zou vervolgens helemaal krankzinnig zijn geworden. Ze stierf aan uitputting in Dresden. Ze ligt in Meißen begraven. 
 
11119
Photo
Photo
 
 
11120
photo
photo
Filips Willem is deels vernoemd naar de Spaanse koning Filips II. Nadat Willem van Oranje in 1568 de wapenen had opgenomen tegen Filips II, wordt zijn zoon gevangen genomen en vanuit Leuven naar Spanje gedeporteerd. Hij fungeert als gijzelaar in Spaanse handen. Gedurende zijn lange verblijf in Spanje krijgt hij een katholieke opvoeding. Pas in 1596 wordt het hem toegestaan om naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te reizen. Op dat moment komt hij echter de Republiek niet in omdat men hem daar niet vertrouwt en hem ziet als aanhanger van Spanje.

Bij de dood van zijn vader in 1584 erft Filips Willem het prinsdom Oranje. Bij het tekenen van het Twaalfjarig Bestand in 1609 ontvangt Filips Willem alle Nassause bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden. Met Maurits en Frederik Hendrik heeft hij een felle strijd gevoerd over de erfenis van zijn vader.

In 1606 treedt hij in het huwelijk met Eleonora de Bourbon-Condé (1587-1619), een nicht van de Franse koning Hendrik IV. Het huwelijk blijft kinderloos.

Vanaf 1596 woont Filips Willem in de Zuidelijke Nederlanden. Nadat hij in 1609 zijn rechten deels teruggekregen heeft en weer toegang heeft tot de Republiek, heeft hij nog korte tijd in Breda gewoond.

Filips Willem overlijdt in 1618 op 63-jarige leeftijd in Brussel na een verkeerde klisteerspuitbehandeling. Hij ligt begraven in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Filips Willem was heer van Diest, dat hij had verkregen na de dood van vader Willem. 
 
11121
photo
photo
 
 
11122
photo
photo
 
 
11123
photo
photo
 
 
11124
photo
photo
 
 
11125
photo
photo
 
 
11126
photo
photo
 
 
11127
photo
photo
 
 
11128
photo
photo
 
 
11129
photo
photo
 
 
11130
photo
photo
 
 
11131
photo
photo
 
 
11132
photo
photo
 
 
11133
photo
photo
 
 
11134
photo
photo
 
 
11135
photo
photo
 
 
11136
photo
photo
 
 
11137
photo
photo
 
 
11138
photo
photo
 
 
11139
photo
photo
 
 
11140
photo
photo
 
 
11141
photo
photo
 
 
11142
photo
photo
 
 
11143
photo
photo
 
 
11144
photo
photo
 
 
11145
photo
photo
 
 
11146
photo
photo
 
 
11147
photo
photo
 
 
11148
photo
photo
 
 
11149
photo
photo
 
 
11150
photo
photo
 
 
11151
photo
photo
 
 
11152
photo
photo
 
 
11153
photo
photo
 
 
11154
photo
photo
 
 
11155
photo
photo
 
 
11156
photo
photo
 
 
11157
photo
photo
 
 
11158
photo
photo
 
 
11159
photo
photo
 
 
11160
photo
photo
 
 
11161
photo
photo
 
 
11162
photo
photo
 
 
11163
photo
photo
 
 
11164
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11165
photo
photo
 
 
11166
photo
photo
 
 
11167
photo
photo
 
 
11168
photo
photo
 
 
11169
photo
photo
 
 
11170
photo
photo
 
 
11171
photo
photo
 
 
11172
photo
photo
 
 
11173
photo
photo
 
 
11174
photo
photo
 
 
11175
photo
photo
 
 
11176
photo
photo
 
 
11177
photo
photo
 
 
11178
photo
photo
 
 
11179
photo
photo
 
 
11180
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11181
photo
photo
 
 
11182
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
11183
photo
photo
 
 
11184
photo
photo
 
 
11185
photo
photo
 
 
11186
photo
photo
 
 
11187
photo
photo
 
 
11188
photo
photo
 
 
11189
photo
photo
 
 
11190
photo
photo
 
 
11191
photo
photo
 
 
11192
photo
photo
 
 
11193
photo
photo
 
 
11194
photo
photo
 
 
11195
photo
photo
 
 
11196
photo
photo
 
 
11197
photo
photo
 
 
11198
photo
photo
 
 
11199
photo
photo
 
 
11200
photo
photo
 
 

    «Vorige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 185» Volgende»