Building Resilience in Children: learning coping skills and emotional intelligence

Veerkracht is een krachtig concept dat ons vermogen beschrijft om ons aan te passen en te herstellen wanneer we met tegenspoed worden geconfronteerd. Het is ook een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheid en het welzijn, omdat het het risico op het ontwikkelen van aandoeningen zoals angst of depressie kan verminderen, die kunnen optreden wanneer de stress hoog is. Veerkracht kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: als een ontwikkelingsresultaat, als een interne locus of control, als een reeks competenties of als een verzameling copingstrategieën (Ungar, 2008). Onderzoek toont aan dat veerkracht verre van uitzonderlijk is en daadwerkelijk kan worden ontwikkeld door alledaagse verbindingen en ondersteuning.

De vroege kindertijd is een ideale kans, omdat de kneedbaarheid van de hersenen dan het grootst is en door positieve ervaringen kunnen we kinderen helpen hun veerkracht op te bouwen. Veerkracht hebben is essentieel om kinderen te helpen gedijen ondanks de uitdagingen van het leven. Wanneer kinderen veerkrachtige vaardigheden missen, is de kans groter dat ze zich wenden tot ongezonde coping-mechanismen die hun fysieke en mentale gezondheid tot in de volwassenheid kunnen beïnvloeden (Bernstein, 2001). Naast leren om zichzelf te kalmeren, gaat het opbouwen van veerkracht bij kinderen over hen leren dat hard werken waardevol is en dat het oké is om fouten te maken. Dit kan voor sommige kinderen een moeilijk concept zijn, vooral voor kinderen met een angstig temperament of leerproblemen. Het kan een uitdaging zijn om kinderen te helpen hun emoties te verwerken en te leren dat wat er in hun leven gebeurt niet permanent is, omdat het vaak tijd kost om deze lessen te laten doordringen.

Kinderen die veerkrachtig zijn, kunnen zichzelf en anderen door de ogen van anderen zien, wat hen een gevoel van perspectief geeft. Ze kunnen zich inleven in de gevoelens van de mensen om hen heen, waardoor ze contact kunnen maken met vrienden en familie. Ze zijn vaak doelgericht en hebben een sterke interesse in school, dus ze zijn gemotiveerd om te presteren. Ze zijn in staat hun eigen sterke punten te herkennen en deze op een positieve manier te gebruiken, bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen. Ze weten hoe ze hulp moeten zoeken en accepteren wanneer dat nodig is. Hoewel sommige van de beschermende factoren die veerkracht bevorderen niet onder controle kunnen worden gehouden, zoals genetica en geslacht (Giraldi et al., 2017), kunnen veel dat wel. Veerkrachtige kinderen zijn vaak betrokken bij zinvolle activiteiten, hebben een goede relatie met een of meer volwassenen en leven in veilige, functionele gezinnen.

Ze zijn ook meer geïnteresseerd in het nastreven van doelen en hebben een hogere intellectuele capaciteit. Bovendien zijn ze in staat om hun eigen sterke punten en overtuigingen over zichzelf te identificeren en hebben ze een positieve kijk op de toekomst. Ouders kunnen de ontwikkeling van veerkracht bij hun kinderen stimuleren door zich te concentreren op relaties en hen vaardigheden te leren om ermee om te gaan. Moedig uw kinderen aan om contact te maken met hun vrienden, zowel persoonlijk als via sociale media, en moedig ze aan om een mentor te zoeken. U kunt uw kinderen ook helpen hun verbondenheid te versterken door vrijwilligerswerk aan te moedigen en hen om hulp te laten vragen bij taken die geschikt zijn voor hun leeftijd. Ten slotte kan een veerkrachtig kind zich sterker voelen door anderen te helpen, wat een uitstekende manier is om een gevoel van zelfredzaamheid te ontwikkelen.