Broers en zussen zonder rivaliteit: liefdevolle relaties en conflictoplossing bevorderen

Rivaliteit tussen broers en zussen is een veelvoorkomend probleem dat gezinnen overal teistert. Maar ondanks het feit dat broers en zussen genetisch vatbaar zijn voor vechten, hoeft het niet permanent te zijn. Als ouders het probleem proactief benaderen, kunnen ze hun kinderen helpen sterke levenslange banden te smeden en vaardigheden op te bouwen die hen tijdens de volwassenheid goed van pas zullen komen. In het boek Siblings without Rivalry: Fostering Loving Relationships and Conflict Resolution weigeren auteurs Adele Faber en Elaine Mazlish de veronderstelling te accepteren dat constant plagen, kletsen en vechten de prijs is die je betaalt voor het hebben van meerdere kinderen. Op basis van hun eigen ervaringen als broers en zussen en de resultaten van talloze workshops, bieden ze praktische, gemakkelijk te volgen adviezen om vijandigheid te verminderen en goodwill tussen broers en zussen te kweken. Een van de belangrijkste aspecten van rivaliteit tussen broers en zussen is de perceptie dat het andere kind een hogere status heeft in het gezin.

Als een kind het gevoel heeft dat zijn of haar ouder de ander bevoordeelt, kan dit gevoelens van haat en vijandigheid tussen de broers en zussen creëren die tot in de volwassenheid kunnen aanhouden. De auteurs suggereren dat ouders, om dit soort rivaliteit uit te bannen, duidelijk moeten maken dat iedereen even belangrijk is en dat de kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor elkaar. Een ander belangrijk aspect van rivaliteit tussen broers en zussen is de neiging om de ander te zien als een concurrent voor de aandacht van mama en papa. Om dit te voorkomen, stellen de auteurs voor dat ouders een gezamenlijke inspanning zouden moeten leveren om de kinderen te prijzen en te belonen wanneer ze aardig en behulpzaam zijn voor elkaar, in plaats van wanneer ze met elkaar concurreren.

De auteurs dringen er ook bij ouders op aan om hun kinderen onderhandelings- en compromisvaardigheden bij te brengen, zodat ze in de toekomst effectiever kunnen omgaan met geschillen en conflicten. Ten slotte is het belangrijk voor ouders om de gevoelens van een kind te erkennen en te valideren wanneer het zich gedraagt tegenover zijn broer of zus. Dit stelt het kind gerust dat zijn of haar gevoelens legitiem zijn, en het kan helpen om de situatie te kalmeren. Ouders moeten ook voorkomen dat ze het gedrag van een kind beoordelen of bekritiseren, omdat dit het conflict kan escaleren. Als de ouders blijven merken dat hun kinderen niet met elkaar overweg kunnen, kan het nodig zijn om hulp van buitenaf te zoeken. Er zijn veel professionals die gespecialiseerd zijn in het helpen van broers en zussen om te leren samenwerken en hechte relaties te ontwikkelen.

Sommige van deze professionals kunnen zelfs het gebruik van specifieke relatietherapie tussen broers en zussen aanbevelen. Om een gratis tipblad van één pagina te downloaden over 3 dingen die de rivaliteit tussen broers en zussen erger maken en wat u in plaats daarvan kunt doen, klik hier. De auteurs bevelen ook aan dat ouders tijd vrijmaken om met elk van hun kinderen afzonderlijk door te brengen. Dit kan zo simpel zijn als samen een boek lezen of een wandeling maken. Het is een geweldige manier om elk van je kinderen te laten zien dat je net zoveel van ze houdt en dat je er altijd voor ze zult zijn. Dit zal ook helpen om gevoelens van competitie tussen de broers en zussen te verminderen.