Rapport: families: marriage frequency by day-of-week

         Beschrijving: families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 7 van 7   » Komma gescheiden CSV bestand

# day_of_marriage number_of_the_week Total Graph
1 Sunday  27827  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
2 Monday  15560  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
3 Tuesday  18508  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
4 Wednesday  31947  =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 Thursday  47872  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
6 Friday  28195  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
7 Saturday  59044  =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================