Rapport: individuals: death frequency by calendar months

         Beschrijving: individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 12 van 12   » Komma gescheiden CSV bestand

# name_of_month_of_death number_of_death_month Number Graph
1 January  39598  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
2 February  36559  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
3 March  38432  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
4 April  34813  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 May  33569  =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
6 June  29861  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
7 July  29613  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
8 August  28937  =================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
9 September  29166  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
10 October  10  31857  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
11 November  11  32722  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
12 December  12  36504  ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================