Rapport: individuals: death frequency by calendar months

         Beschrijving: individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 12 van 12   » Komma gescheiden CSV bestand

# name_of_month_of_death number_of_death_month Number Graph
1 January  38964  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
2 February  35994  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
3 March  37829  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
4 April  34282  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 May  32994  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
6 June  29356  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
7 July  29081  ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
8 August  28541  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
9 September  28608  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
10 October  10  31298  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
11 November  11  32216  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
12 December  12  35898  ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================