Rapport: individuals: death frequency by calendar months

         Beschrijving: individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 12 van 12   » Komma gescheiden CSV bestand

# name_of_month_of_death number_of_death_month Number Graph
1 January  39256  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
2 February  36259  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
3 March  38118  ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
4 April  34530  =================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 May  33272  ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
6 June  29582  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
7 July  29337  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
8 August  28730  =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
9 September  28858  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
10 October  10  31588  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
11 November  11  32453  ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
12 December  12  36166  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================