Rapport: individuals: death frequency by calendar months

         Beschrijving: individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 12 van 12   » Komma gescheiden CSV bestand

# name_of_month_of_death number_of_death_month Number Graph
1 January  38456  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
2 February  35536  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
3 March  37384  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
4 April  33853  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
5 May  32553  =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
6 June  29025  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
7 July  28720  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
8 August  28227  ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
9 September  28193  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
10 October  10  30870  ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 
11 November  11  31793  ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
12 December  12  35479  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================