Rapport: individuals: events: occupations without names (including frequency)

         Beschrijving: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep


Treffers 1 t/m 100 van 16561   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 166» Volgende»

# Occupation total
1
Drenth was fabrikant-directeur van de Pekelder Machinefabriek te Oude Pekela. Hij was eveneens kerkmeester van de St. Willibrorduskerk te Oude Pekela.
 
2
Drenth was fabrikant-directeur van de strokartonfabriek Albion te Oude Pekela. Hij is begraven aan de Acacialaan te Winschoten.
 
3 daghuurder  
4 -veehandelaar 
5 kaustersnijder 
6 veehandelaar 
7 boerenknecht, arbeider 
8 kleermaker 
9 kommies belastingen  
10 kommies Directeur Belastingen 
11 Landbouwer 
12 Schipper 
13 Timmerman 
14 "Domkapitular" van de Dom te Halberstadt 
15 "Hauptman a.D." 
16 "Refendar" in wollstein in Pommeren,  
17 "Stadhouder der leene" 
18 's Lands Schaliedekker repareerde in de periode aan 't Hof de Abdij te Middelburg. 
19 (con)rector Asser Gymnasium 
20 (gepensioneerd) militair 
21 (kerk) orgelbouwer 
22 (leerling) machinist 
23 (NH) predikant, Drents schrijver 
24 (spek) slager 
25 - advocaat te Roermond, van 1879 tot 1889
- griffier kantongerecht te Maastricht, van 6 november 1889 tot 10 februari 1891
- kantonrechter te Sittard, van 11 februari 1891 tot 15 februari 1926
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1897 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Sittard 
26 -advocaat  
27 -broodbakker 
28 -chirurgijn en vroedmeester  
29 -hoefsmid bij de dragonders 
30 -klerk bij de Rijnvaart
Schrijver 
31 -majoor der artillerie  
32 -rietdekker 
33 -schoenmaker  
34 -Steenbakker 
35 -steenbakkersbaas  
36 -wijnkoper  
37 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriej, thans stomerij. 
38 1 van de 3 gebroeders/oprichters Palthe fabriek, thans stomerij. 
39 1/2 erfgenaam 
40 12-2-1740 kruier 
41 1518 -1521 ette voor het dingspil Oostermoer 
42 1533 - 1551 dijkgraaf 
43 1616 schatbeurder

1618 landdagcomparant

1625 - 1654 Schulte van Emmen, Odoorn, en Roswinkel 
44 1639 - 1604 diplomaat, onderhandelde namens de Staten-Generaal met Denemarken om de tolkosten door de Sont te verlagen 
45 1690- 1714 domeinpachter van het Houwinge erf 
46 1691 -1694 curator Universiteit van Groningen 
47 17 maal burgemeester van Amsterdam. 
48 1702 -1769 Schulte
1771 - 1782 ette voor dingspil Oostermoer 
49 1725-173 ette van Oostermoer 
50 1742-1760 Schepen 
51 1755 & 1756 burgemeester van Groningen 
52 1769 - 1810 schulte van Borger 
53 1808 -1811 burgemeester van Zuidhorn 
54 1809 - 1811 schulte van Borger en Gasselte
1811 - 1841 burgemeester van Gasselte 
55 1813 arbeider; 1816 en 1828 werkmen 
56 1816 Varenspersoon 
57 1816 werkster 
58 1817 majoor in Danzig 
59 1820 arbeidster 
60 1821 arbeidster 
61 1821 in het Oostenrijkse infanterieregiment Nr. 24 
62 1829 schippersknecht, Yerseke 
63 1835-1849 burgemeester van Odoorn
1845-1849 burgemeester van Gasselte 
64 1842 naaister 
65 1849 - 1853 burgemeester van Gasselte
1853 - 1893 burgemeester van Anloo 
66 1867 Winkelier. 
67 1869-1894 lid 2e kamer der Staten-Generaal
1894-1897 minister van Binnenlandse zaken
1904-1907 lid 1e kamer der Staten-Generaal 
68 1872 sjouwerman. 
69 1878 Varensgezel. 
70 1895-1926 administrerend kerkvoogd Nederlands Hervormde gemeente Anloo 
71 1908 - 1920 burgemeester van Gasselte 
72 1910 Havenbeambte Amsterdam. 
73 1913 Brievenbesteller. 
74 1914 Machine-houtbewerker. 
75 1920-1943 en 1945-1948 burgemeester van Tietjerkstradeel 
76 1922 -1963 lid 2e kamer der Staten-Generaal voor CHU en fractievoorzitter 
77 1924 -1936 burgemeester van Dwingeloo 
78 1995 - 2003 lid provinciale Staten 
79 1e Koning der Belgen, 1831-1865. 
80 1e luit. artillerie 
81 1e luit. bij het korps mariniers 
82 1e luitenant 
83 1e luitenant 33 Reg. ligte inf 
84 1e luitenant huzaren 
85 1e luitenant Infanterie 
86 1e luitenant infanterie in Pruisische dienst 
87 1e luitenant Ned. Staatspolitie, Untersturmführer SS-Freiwilligen Legion Niederlande, gesneuveld bij Gusi Rusland. 
88 1e luitenant-vlieger 
89 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest 
90 1er commis au commissariat 
91 1st Lieutenant 33 Light Infantry Regiment of Napoleon 
92 1ste Luitenant Grenadiers. Gesneuveld te Jdombang 
93 1ste stuurman grote vaart. 
94 20 maart 1731 was hij luitenant 
95 2010 gemeenteraadslid 
96 22 sep. 1728 Landrat van Reineberg in het vorstendom Minden 
97 22-11-1866 Staatscourant, bron KB Delpher
C.M. Leistikow, dienstdoende muzikant bij de schutterij te Deventer
Ereteeken, beloning langdurige werkelijke dienst schutterij.
1873 met pensioen uit leger, eervol ontslag verleend. 
98 24 jaar Tweede Kamer, 2x voorzitter, staatsraad. 
99 26 sep 1873 Jezuïet
07 sep 1884 Priester 
100 2de luitenant bij de Infanterie, majoor 


1 2 3 4 5 ... 166» Volgende»