Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland 


Aantekeningen: Hardegarijp (officieel, Fries: Hurdegaryp) is een dorp in de gemeente Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), provincie Friesland (Nederland); het telt ongeveer 5100 inwoners, die ook wel oaljekoeken genoemd worden.
Naamsverklaring
De naam Hardegarijp zou volgens de Encyclopedie van Friesland kunnen betekenen: de harde streek op een smalle landstrook. Het Friese woord voor streek is namelijk gea, en een smalle landstrook is in het Latijn een ripa, of in het Frans een rive. Die landstrook bevond zich aan de huidige Zomerweg ten zuiden van het tegenwoordige dorp. De Zomerweg was een deel van de verbindingsweg tussen Leeuwarden en Groningen.
Historie
Hardegarijp is al in de 13e eeuw of eerder ontstaan. Het dorp heeft niet altijd op de plaats gelegen waar de kern tegenwoordig ligt. De "reep met harde grond", bestaande uit zandgrond, ligt ongeveer bij de huidige Zomerweg. Geologisch gezien is goed te verklaren dat men zich hier vestigde. De landerijen rondom Hardegarijp bestaan uit ingeklonken zeeklei. Het dorp zelf lag en ligt iets hoger omdat zand niet inklinkt. Naar het schijnt kwamen inwoners van het nabijgelegen dorp Tytsjerk zelfs met hun vee naar Hardegarijp als teveel landerijen blank stonden. Daar waar tegenwoordig het ijsbaancomplex It Koopmans-boskje/Kanovijver is gesitueerd, stond vanaf de 13e eeuw een uit kloostermoppen opgetrokken kerk met zadeldak. De straatnaam Preesterlânswei herinnert nog aan de landerijen behorende bij de kerk uit die tijd. Daarnaast worden er nog kapotte middeleeuwse dakpannen en stenen gevonden op het naastgelegen volkstuinencomplex, waarschijnlijk afkomstig van deze kerk.
Eind veertiende eeuw werd in Hardegarijp de Grovestins gebouwd. Het bouwwerk leek op de Schierstins in Veenwouden, die vandaag de dag nog wel bestaat. De Grovestins werd in 1829 afgebroken na een brand. Tegenwoordig zijn de omtrekken van de gracht nog wel terug te vinden, bij het Hoeksterpaed. Onderstaande link geeft meer informatie over de historie van de…

OpenStreetMap

Gemeente/Stad : Latitude (Breedte): 53.215, Longitude (Lengte): 5.94027777777778Geboorte

Treffers 1 t/m 81 van 81

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aukes, Hinke Jelles  ca. 1745Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718733
2 Binnes, Ebe  1659Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I505756
3 Bosma, Aaltje Johannes  23 mrt 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I654807
4 Bosma, Auke Jochums  15 sep 1770Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
5 Bosma, Auke Kornelis  15 jan 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718311
6 Bosma, Cornelis Aukes  21 feb 1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718417
7 Bosma, Hindrikje Aukes  15 okt 1814Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766790
8 Bosma, Ulkjen Aukes  23 jun 1799Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
9 Buruma, Hendrik Sjoukes  27 apr 1846Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I565670
10 Dantuma, Antje Oedzes  ges. 1779Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195156
11 Dantuma, Wytse Regnerus  30 sep 1850Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I330015
12 Dijkstra, Jan Jelles  Ja, datum echter onbekendHardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I810669
13 Dillema, Gerrit Klazes  28 apr 1800Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280378
14 Dillema, Keimpe Gerrits  01 jul 1837Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280370
15 Elzinga, Sytske Jans  01 feb 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246832
16 de Groot, Trijntje Ruurds  27 sep 1830Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766136
17 Haisma, Jacobje  04 mei 1890Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I424322
18 Jansma, Antje  28 dec 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I459641
19 de Jong, Marten Sjoerds  24 sep 1873Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I554763
20 Kalsbeek, Jitze Freerks  29 apr 1812Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I687029
21 Kalt, Antje Jogchums  17 jan 1842Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399668
22 Kalt, David Meze  11 dec 1845Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399804
23 Kalt, Jeltje Jochums  31 dec 1843Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399803
24 Kalt, Karel Jochums  22 jan 1854Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399807
25 Kalt, Maria Elizabeth  01 apr 1851Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399806
26 Kalt, Rimkje  24 okt 1848Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399805
27 de Keijzer, Rinse  03 jan 1831Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I192767
28 Klaver, Trijntje Ales  30 mrt 1801Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280379
29 Klijnstra, Froukje Wijtses  1800Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725460
30 Klijnstra, Heine Sipkes  1732Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
31 Klijnstra, Sjoukje Heines  05 feb 1766Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725638
32 Klijnstra, Wijtse Heines  03 aug 1769Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725630
33 Landheer, Sjoerd Idzerts  1738Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725635
34 Landheer, Trijntje Sjoerds  1775Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725631
35 Leij, Meindert  24 mei 1832Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I481601
36 Leij, Sijke Meinderts  13 jan 1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I712688
37 Lindeboom, Aaltje Petrus  ber. 1846Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I329142
38 van der Meulen, Polle Lieuwes  11 jan 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246956
39 Mulder, Antje  10 okt 1886Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I429349
40 Oostenbrug, Eetze Theunisz  12 aug 1820Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673152
41 Osinga, Ruurd Doekeles  1854Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I60743
42 Paulusma, Bertje Paulus  29 jun 1856Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I654566
43 Paulusma, Paulus Sakes  01 jan 1886Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I713147
44 Paulusma, Sake Paulus  22 jun 1853Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714355
45 Pel, Antje Arends  1784Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I715059
46 Pietersma, Wijtske Dirks  ca. 1849Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I655652
47 Postma, Melle Melles  1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195015
48 Reitsma, Melletje Sijtses  18 nov 1818Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I767900
49 Rijpkema, Jeltje Pieters  09 apr 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I653794
50 Scheerhoorn, Cornelia Eyes  24 mei 1876Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430315
51 Scheerhoorn, Dieuwke Eyes  12 mrt 1874Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430314
52 Scheerhoorn, Harmen Eyes  19 okt 1878Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430316
53 Scheerhoorn, Sybren Eyes  16 feb 1881Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430317
54 Selders, Sijke  28 nov 1868Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I710920
55 Sierksma, Oene Wijbes  1789Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I685411
56 Sijtzes, Harmke  1790Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I712012
57 Simonides, Uilkje Jans  1882Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399829
58 Spoelstra, Tietje Minderts  08 sep 1876Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I655650
59 Stuveling, Jacob  ber. 1903Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I571032
60 van der Veen, Antje Aukes  16 dec 1863Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I764903
61 van der Veen, Auke Geerts  31 jan 1828Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766134
62 van der Veen, Elisabeth Ybeles  11 mrt 1856Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I768117
63 van der Veen, Jeltje  1891Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I565516
64 van der Veen, Ybele Geerts  1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399881
65 Visser, Folkert Sjoerds  13 aug 1893Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672996
66 Visser, Jan Eeltjes  26 okt 1894Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672534
67 Visser, NN  04 sep 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672997
68 Visser, Pieter Rinzes  07 sep 1897Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672998
69 Visser, Rinze  12 aug 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672999
70 Visser, Trijntje Klazes  1785Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716668
71 Visser, Wijbe  11 dec 1902Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673000
72 de Vries, Anne Hinnes  1910Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688478
73 de Vries, Froukje  1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I676728
74 de Vries, Froukje Tijssens  24 dec 1751Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725636
75 de Vries, Sjoukje Hinnes  dec 1907Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688477
76 Wedzinga, Klaas Andries  1810Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718504
77 Westra, Maaike Sybrens  30 jan 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430311
78 Westra, Uilkje Pieters  1753Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718735
79 Witteveen, Grietje Adams  12 okt 1835Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I245363
80 van der Woude, Baukje Tijssens  25 jan 1876Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I630509
81 Zevenhuizen, Pietje  02 dec 1897Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I150586

Gedoopt

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Binnes, Ebe  18 jul 1659Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I505756
2 Bosma, Auke Jochums  23 dec 1770Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
3 Bosma, Ulkjen Aukes  28 jul 1799Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
4 Klijnstra, Heine Sipkes  12 okt 1732Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
5 van der Meulen, Polle Lieuwes  04 feb 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246956
6 Postma, Melle Melles  07 okt 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195015

Overleden

Treffers 1 t/m 44 van 44

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Andreae, Gajus Henricus  05 mei 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I188325
2 de Boer, Marijke Jans  03 mrt 1931Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714357
3 Boersma, Jan Eises  15 sep 1901Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714506
4 Bosma, Auke Jochums  22 sep 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
5 Bosma, Cornelis Aukes  24 feb 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718417
6 Bosma, Hindrikje Aukes  04 dec 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766790
7 Bosma, Jochum Jelles  23 mrt 1811Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718693
8 Bosma, Johannes Jans  07 mei 1858Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714370
9 Bosma, Ulkjen Aukes  07 okt 1839Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
10 Brands, Elisabeth  11 mei 1869Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I142348
11 Dantuma, Antje Oedzes  16 jul 1818Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195156
12 Dillema, Gerrit Klazes  14 feb 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280378
13 Groen, Geert  28 jan 1902Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland  I234575
14 de Groot, Ruurd Dirks  15 jul 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766919
15 Haselhoff, Hemmo Wilhelmus  23 feb 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I142347
16 Klaver, Trijntje Ales  07 okt 1877Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280379
17 Klijnstra, Heine Sipkes  17 jan 1813Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
18 Klijnstra, Sjoukje Heines  01 nov 1847Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725638
19 Klijnstra, Wijtse Heines  01 jul 1830Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725630
20 Koostra, Sijtse Freerks  31 jan 1861Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716667
21 Landheer, Sjoerd Idzerts  27 jan 1829Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725635
22 Meijer, Aaltje Gerrits  14 aug 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718719
23 Paulus, IJkjen  ca. 1810Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725633
24 Paulusma, Sake Paulus  22 jul 1935Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714355
25 Pebesma, Antje Aukes  13 jan 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718418
26 Prins, Lamberdina Clasina  27 jul 1853Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I422913
27 Rijpperda, Rinse  12 jun 1812Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I883794
28 de Roo, Jeltje Aelses  01 jan 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766920
29 Selders, Sijke  14 sep 1947Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I710920
30 Sinnighe Damste, Jan Jacobus  05 nov 1947Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I641459
31 van der Veen, Geert Piers  05 jan 1890Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766784
32 van der Veen, Mirkje Luitsens  30 jun 1913Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714507
33 van der Veen, Trijntje Aukes  03 dec 1871Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714509
34 Visser, NN  04 sep 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672997
35 Visser, Trijntje Klazes  13 feb 1875Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716668
36 Visser, Wijbe  04 okt 1904Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673000
37 de Vries, Froukje Tijssens  1795Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725636
38 de Vries, Gerben Adzers  28 mrt 1844Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195155
39 de Vries, Johannes Hendriks  27 mei 1894Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I769190
40 de Vries, Sjoukje Hinnes  28 jan 1908Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688477
41 Wedzinga, Andries Klazes  17 sep 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718718
42 Westra, Martje Martsen Johannes  15 mrt 1838Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718554
43 Westra, Uilkje Pieters  08 sep 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718735
44 Wijma, Rinske Oedses  09 mei 1845Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I559561

Woonachtig

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Woonachtig    Persoon-ID 
1 Lantinga, Gerke  30 nov 2009Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I530573
2 Wesselink, Antje  Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I348765

Getrouwd

Treffers 1 t/m 11 van 11

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 Binnes / Wijbes  12 jan 1696Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F196986
2 Bosma / Westra  15 nov 1795Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F272615
3 Haan / Veen  04 jun 1814Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F253625
4 Jong / Sijtzes  26 feb 1814Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F270363
5 Kalt / Simonides  13 mei 1905Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F155788
6 Klijnstra / Landheer  23 jul 1797Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F274786
7 Landheer / Vries  04 apr 1774Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F274788
8 Veen / Kalt  13 mrt 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F155808
9 Wal / Vroom  19 mei 1816Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F271991
10 Wedzinga / Meijer  25 sep 1803Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F272658
11 Wygers / Pieters  07 apr 1718Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F197247